Hedmark fylkeskommune erklærer klimakrise

Skal vi løse klimakrisen, må det komme ny politikk for å legge om fra oljeøkonomi til ny grønn industri, mener fylkesrådet.
Sist oppdatert 31.05.2019
Per-Gunnar Sveen, Anne Karin Torp Adolfsen, Thomas Breen og Aasa Gjestvang
Fylkesrådet i Hedmark: Per-Gunnar Sveen, Anne Karin Torp Adolfsen, Thomas Breen og Aasa Gjestvang. Foto: Kate Langsethagen

Erklæringen av klimakrise blir markert med gratis buss i hele fylket på FNs miljødag 5. juni.

Flere land og regioner har allerede erklært klimakrise, og i alle landets fylker foregår det nå underskriftskampanjer der innbyggerne ber fylkeskommunene om å erklære klimakrise.

Fylkesrådet er opptatt av klimasaken og mener at dette er vår tids største utfordring. Derfor erklærer nå Hedmark fylkeskommune klimakrise. Det vil bli sendt en oppfordring til regjeringen om å gjøre det samme.

- Det må tas grep for å sikre at vi skaper flere grønne arbeiderplasser som kan erstatte inntektene fra oljeøkonomien. Det krever en langt mer offensiv politikk enn det vi ser fra regjeringen per dags dato, sier fylkesråd for klima og miljø Anne Karin Torp Adolfsen.

Hun mener Innlandet har landets fremste miljøer med tanke på å leve av det som vokser og gror.

- Innlandet har alle forutsetninger for å bidra, og vi står på tilbudssiden med løsninger og kompetanse, fortsetter hun.

Transport en stor del av utfordringen med klimagassutslipp, og Adolfsen mener regjeringen må bidra til å legge til rette for bedre kollektivløsninger i hele landet. Dette gjelder både jernbane og buss.

5. juni markerer Hedmark fylkeskommune erklæringen av klimakrise og FNs miljødag med gratis buss denne dagen i hele fylket. I tillegg blir det buss for en 10-er i hele skoleferien fra 22. juni til 18. august.