Hedmarks første mobbeombud

Anni Rogstad fra Hamar er ansatt som mobbeombud i Hedmark.
Sist oppdatert 13.07.2018
Anni Rogstad
Anni Rogstad starter som mobbeombud i Hedmark 1. oktober. Foto: Privat

Anni Rogstad (51), i dag ansatt ved Greveløkka skole i Hamar, blir Hedmarks første mobbeombud når hun starter i stillingen 1. oktober. 

- Jeg gleder meg veldig til å begynne i stillingen. Samtidig har jeg stor respekt for at dette med mobbing er et problemområde, sier Anni Rogstad, som har lærerutdanning med en mastergrad innen tilpasset opplæring.

Nasjonal satsing

Stillingen som mobbeombud er et engasjement i første omgang ut 2019, og den er en del av en nasjonal satsing. Mobbeombudet skal bidra til at barn, elever og foreldre får ivaretatt sine rettigheter til et godt psykososialt miljø i barnehage og grunnskole. 

I samarbeid med elev- og lærlingombudet skal mobbeombudet også bidra til at elever og lærlinger får ivaretatt sine rettigheter til et godt psykososialt miljø i videregående opplæring.

Synlig, aktiv og praksisnær

- Jeg skal hjelpe barn og unge,foreldre og ansatte i barnehager og skoler. Mange jobber systematisk og godt på området, og det er her jeg kommer inn som en veileder i det videre arbeidet. Jeg ønsker å bli et synlig, aktivt og praksisnært mobbeombud, sier Anni Rogstad.