Hedmarks kulturminner i fokus

Helga 24. til 26. mai ble det årlige representantskapsmøtet for Fortidsminneforeningen arrangert på Hamar. Rundt 90 representanter fra fylkeslag over hele landet deltok.Den varierte kulturarven i Hedmark var hovedtema gjennom hele helga.
Sist oppdatert 05.06.2019
Fortidsminneforeningen demonstrerer lafting på Østre Torv, Hamar.

Rik og variert kulturarv

Den nyeste utgaven av foreningens medlemsblad Fortidsvern handler utelukkende om Hedmark. Her er ulike artikler som gir et innblikk i noe av den rike og varierte kulturarven i Hedmark: Atlungstad brenneri, presset bygningsarv i Hamar sentrum, gamle hageanlegg, tradisjonshåndverkere, Østerdalsstuer, røykstuer og jordkjellere, for å nevne noe.

Det ble avholdt en rekke fagsesjoner under representantskapsmøtet på fredag og lørdag. Det var ulike temaer innen formidling, byutvikling og utfordringer for kulturminner på Hamar. Her var det også innledere fra Hamar kommune og Hedmark Fylkeskommune.

Jubileumsseminar på Domkirkeodden

Det ble avholdt et jubileumsseminar lørdagen i anledning at Fortidsminneforeningen fyller 175 år i år, som en av de eldste kulturvernorganisasjonene i verden. Seminaret hadde tittel Kulturminnevernet de neste 25 årene.

Klima og økonomi-viktige argument for kulturminnevern

Klima og miljøminister Ola Elvestuen holdt tale for foreningen. Elvestuen trakk fram bygningsvernet, og bruk av eldre bygg framfor nybygg, som et viktig klimatiltak. Han trakk også fram viktigheten av lokalt engasjement og vern gjennom bruk av kulturminner. Elvestuen poengterte også at fortetting ikke bør gå på bekostning av viktige historiske bygningsmiljøer.

Ulf Holmene, fagdirektør hos Riksantikvaren, snakket om bevegelsen mot en mer åpen forvaltning. For å bevare og øke interessen for kulturminnevernet er det viktig med åpenhet, dialog og formidling. Holmene snakket også om et bredere kulturminnemiljø, om en «kulturminnegjeng» som blir stadig større.  Det viktige framover er at kulturminnevernet bør bli mer aktuelt som bredt politikerfelt for flere partier. Et viktig argument for økt kulturminnevern er klima, noe også Holmene trakk fram.

Simen Bjørgen, direktør i Kulturminnefondet, framhevet viktigheten av at fondets midler opprettholdes, da dette er en viktig tilskuddsordning for eiere av verneverdige bygg. Bjørgen nevnte at det var mange eksempler på private eiere som har sagt at tilskuddet fra Kulturminnefondet var avgjørende for at de kunne sette i stand sitt kulturminne. Bjørgen framhevet Fortidsminneforeningens sentrale rolle, da foreningen bidro til at Kulturminnefondet ble opprettet i 2003. 

Behovet for fagutdanning

Hanne Bjørk fra Møbelverkstedet Restaurering holdt innlegg om møbelsnekkeryrket og viktigheten av en økt satsing på fagutdanning innen håndverksfagene, både for ungdom og voksne.

Det viktige ordskiftet om kulturminner

Fylkesordfører Arnfinn Nergård var til stede på seminaret og holdt tale under middagen. Nergård trakk fram det viktige mangfoldet av kulturminner i Hedmark. Han framhevet også foreningens viktige rolle som en sentral stemme i det offentlige ordskiftet. Ei bok med Hans Børlis samlede dikt ble gitt som gave til foreningen.

Abborhøgda- et fredet skogfinsk torp

Fortidsminneforeningen har historiske eiendommer over hele landet. Foreningen eier mange stavkirker, kirkebygg og større historiske bygninger. I de senere år har det blitt en gradvis større bredde i foreningens eiendommer. Foreningens første eiendom i Hedmark blir Abborhøgda. Fortidsminneforeningen overtar det skogfinske torpet Abborhøgda fra Statskog i oktober, med offisiell samling på Abborhøgda 5. oktober. Torpet ligger i Varaldskogen i Kongsvinger kommune og består av en komplett skogfinsk gård med 10 bygninger. Bygningene ble freda i 2007, sammen med nyttehagen og tuntreet; ei rogn. Rogna har en viktig betydning i skogfinsk kultur. Fylkeskommunen kommer til å følge opp forvaltningen av det freda anlegget.