Heidner får status som Norwegian Centres of Expertice

Heidner Biocluster fikk torsdag NCE-status blant annet fordi klyngen styrker den regionale utviklingen og legger grunnlag for etablering av nye arbeidsplasser og bedrifter.
Sist oppdatert 09.11.2018
Thomas Breen,  Christian Hedløv Engh og Kristiane Haug Berg
Fylkesråd Thomas Breen gratulerer daglig leder i Heidner Biocluster med status som Norwegian Centre of Expertice (NCE). I bakgrunnen: direktør i Innovasjon Norge, Innlandet Christian Hedløv Engh. Foto: Kate Langsethagen

Næringsklyngen innen bioøkonomi og bærekraftig matproduksjon består av 49 bedrifter og forskningsinstitusjoner som har en samlet årlig omsetning på over 66 milliarder kroner.

- Bioøkonomi er et satsingsområde i Hedmark, og regionen har fortrinn som kan sette Innlandet i førersetet for utvikling av grønn bioøkonomi i Norge. Mye av verdiskapningen innen jordbruksbasert industri foregår i en Heidner-bedrift, både regionalt og nasjonalt, sier daglig leder Kristiane Haug Berg.

Politisk kraft

Klyngeprosjektet har i 2018 blitt finansiert med midler fra Hedmark fylkeskommune.

- Dette er fantastisk gode nyheter og en stor annerkjennelse for de bedriftene som over år har utviklet klyngen. Politisk vil dette også gi ekstra kraft mot nasjonale myndigheter for å videreutvikle god politikk for bioøkonominæringene sier fylkesråd Thomas Breen.

Først i Hedmark

NCE Heidner Biocluster er den første klyngen i Hedmark som får denne statusen.

- NCE-statusen vil bidra til flere kompetansearbeidsplasser og øke verdiskapingen i norsk landbruksbasert bioøkonomi. En voksende befolkning globalt og økt etterspørsel etter bærekraftig mat utgjør markedsmuligheter for bedriftene både gjennom eksport av mat og teknologi sier styreleder Olav Eik-Nes.

5 millioner kroner årlig

NCE Heidner Biocluster har som mål å styrke bedriftenes konkurransekraft i et internasjonalt marked. Dette skal oppnås gjennom samarbeid mellom medlemsbedriftene i klyngen.

- Medlemsbedriftene i NCE Heidner har sammen definert fire fokusområder: internasjonal kommersialisering, bærekraft, ny muliggjørende teknologi og innovasjon. Som NCE-klynge får Heidner Biocluster en grunnfinansiering på 5 millioner kroner i året de neste fem årene. Dette betyr at vi kan jobbe offensivt med alle de fire satsningsområdene som bedriftene har ønsket, sier daglig leder.

Fakta om NCE 

Det nasjonale klyngeprogrammet som tildeler NCE eies av Innovasjon Norge, Norges forskningsråd og SIVA. Programmet skal bidra til å målrettet, forbedre og akselerere pågående utviklingsprosesser i NCE-klyngene.

NCE-nivået retter seg mot dynamiske næringsklynger, som har etablert systematisk samarbeid og har potensiale for vekst i nasjonale og internasjonale markeder.

Mer om Heidner Biocluster