Henrik Martin Dahlsbakken får Hedmark fylkes kulturpris

Filmskaperen fra Hamar har allerede 12 filmtitler i porteføljen og 5 til under produksjon.
Sist oppdatert 09.11.2018
Henrik Martin Dahlsbakken
Henrik Martin Dahlsbakken. Foto: Eirik Evjen

Gjennom årets fylkeskulturpris ønsker Hedmark fylkeskommune å løfte et viktig kulturuttrykk som ikke er blitt tilgodesett med denne prisen tidligere. Film er et sterkt virkemiddel som kan formidle historier og stemninger til et stort publikum.

Årets prisvinner Henrik Martin Dahlsbakken har gjennom sine filmer vist at han behersker dette mediet bedre enn de fleste.

Fikk arbeidsstipend

Henrik Martin Dahlsbakken ble født i Hamar i 1989 og så mye film i ungdomsårene. Han gikk medier og kommunikasjon på Hamar katedralskole, men da han som 19-åring ikke kom inn på filmskolen i Lillehammer, valgte unge Dahlsbakken å gå sine egne veier.

Han søkte og ble innvilget et arbeidsstipend for unge kunstnere. Dermed kunne den selvlærte regissøren og manusforfatteren komme i gang med filmproduksjonen, samtidig som han studerte noen enkeltemner i film- og medievitenskap ved Universitetet i Oslo.

Produktiv filmskaper

Med allerede 12 filmtitler i porteføljen, og 5 til under produksjon, må 29 år gamle Henrik Martin Dahlsbakken sies å være en svært produktiv filmskaper.

Filmskaper er virkelig en korrekt betegnelse på Dahlsbakken. På de fleste filmene har han både skrevet manus og vært regissør og produsent. Selv fremhever han samarbeidet med skuespillerne og filmteamet som den viktigste faktoren i sine filmproduksjoner.

Broren Oskar Dahlsbakken har bidratt som filmfotograf på de fleste filmene, og enkelte skuespillere dukker opp i flere av filmene.

12 filmer på 8 år

Dahlsbakkens første kortfilm var Tiden imellom, som kom i 2010.
8 år senere ser listen over hans filmer slik ut:

 • 2018: En affære
 • 2018: En dag i juli
 • 2017: Rett vest
 • 2016: Cave
 • 2016: Sensommer
 • 2016: Takk for turen
 • 2015: Å vende tilbake
 • 2014: My light in darkness
 • 2014: En fremmed
 • 2013: En prest og en plage
 • 2012: Mannen fra isødet
 • 2010: Tiden imellom

Henrik Martin Dahlsbakkens varierte filmproduksjon viser at han behersker mange ulike stilarter, i både langt og kort format. I intervjuer har han fortalt at han er nysgjerrig på mennesker og spesielt deres relasjoner til hverandre, noe som avspeiler seg på ulike måter i filmene hans.

Filmene til Dahlsbakken blir satt stor pris på, både av publikum og av et internasjonalt film-miljø. Listen over nominasjoner og priser som hans filmer har gjort seg fortjent til, er lang.

Hedmark fylkeskommunes kulturpris

Hedmark fylkeskommune har siden 1984 årlig delt ut denne kulturprisen, som består av et kunstverk og 100 000 kroner. Formålet med prisen er å stimulere til utvikling av kulturlivet i fylket, og være en oppmuntring til nyskaping og ekstraordinær innsats. Vinneren skal ha vist en tydelig og sterk tilknytning til Hedmark.

Prisen overrekkes i forbindelse med fylkestingets samling 10. desember.