Hissig Intercity-møte

Opprørte ordførere og politikere møtte Jernbanedirektoratet fredag. Nå er de lei stadige utsettelser.
Sist oppdatert 27.04.2018
Politikere i Jernbaneforum Dovrebanen Sør
Politikerne i Jernbaneforum Dovrebanen Sør, Anne Elisabeth Thoresen (fra venstre), Espen Granberg Johnsen, Anne Karin Torp Adolfsen, Nils Amund Røhne, Anita Ihle Steen, Arnfinn Uthus og Thorleif Bang, er lei av utsettelsene på dobbeltsporet mot Hamar og Lillehammer. Foto: Kate Langsethagen.

Jernbanedirektoratet presenterte handlingsprogrammet som ble lagt fram 9. april for Jernbaneforum Dovrebanen Sør fredag 27. april. I handlingsprogrammet utsettes utbygging av dobbeltspor sør for Åkersvika til 2026. Det er to år senere enn hva som er lagt opp til i Nasjonal Transportplan (NTP). NTP ble vedtatt for under ett år siden.

Provosert over nye argumenter

Det gjør politikerne svært provosert og urolige.

- I løpet av svært kort tid så dukker det opp nye unnskyldninger og argumenter. Det dere legger frem er alvorlig. Hvordan kan dere ha snudd alt på hodet i løpet av så kort tid, spurte fylkespolitiker i Oppland Thorleif Bang (H).

Bane Nor sin begrunnelse for å skyve på Intercity er at de nå anbefaler en jevnere utbygging. De argumenterer med at det er lagt opp til at for mange prosjekter skal ferdigstilles i 2024.
Politikerne er provosert over at Jernbanedirektoratet bruker allerede kjente fakta til å utsette utbyggingen.

- Vi har trodd på de faglige grunnlagsdokumentene før. Så forkaster dere mye av dette grunnlaget i løpet av kort tid. Hva skal vi da tro på? spurte Anne Karin Torp Adolfsen, leder av Jernbaneforum Dovrebanen Sør.

Må få penger til planlegging

Handlingsprogrammet sier heller ingen ting om videre planlegging eller utbygging, slik det tidligere har vært gjort. Politikerne frykter dette er en ansvarsfraskrivelse, slik at det lett skal bli mulig å skyve prosjekter ut i tid.

- Vi må ha planleggingsmidler, hvis ikke stopper alt opp og vi vil ikke nå målet om Lillehammer innen 2034. Det er ingen logikk i at dere ikke tidfester penger til planleggingsmidler, sa Anita Ihle Steen, ordfører i Ringsaker (Ap).

Ordførerne vil kjempe for Brumunddal-Moelv

Til tross for hissig stemning på møtet så var politikerne løsningsorienterte. Deltagerne i Jernbaneforumet er enige i at strekningen Brumunddal- Moelv bør prioriteres og at det er viktig å få planleggingsmidler til denne strekningen. I Stortingsmeldingen manglet det penger til planlegging.
Nå skal forumet kjempe for å få planleggingspenger til denne flaskehalsen på Dovrebanen. 

- I Bane Nor sitt innspill så er dette den strekningen etter Åkersvika som har mest samfunnsnyttig nytte å bygge ut. Bane Nor har foreslått en snarlig utbygging av denne strekningen fra 2019, men foreløpig har vi ikke disse pengene sa Lars Eide, planleggingssjef, Bane Nor.