Høvling av takflis med hest

På den freda husmannsplassen Hesthagen i Ringsaker skal det legges nytt flistak. Flisa ble høvlet på gamlemåten med hest.
Sist oppdatert 22.05.2018
Else Rønnevig sitter på høvel som blir dratt av to hester
Høvling ved hjelp av hest er et sjeldent syn. Her får Else Rønnevig prøvesitte. Foto: Agnethe Jovall

Vest-Oppland dølahestlag ved Stein Tore Nygaard og Morten Skaugerud styrte de to lydige og snille arbeidshestene Blesa-Lill og Dalbys-Dina. Den som sitter på høvelen styrer tømmene, og den som går bak, styrer høvelen så den går rett.

Tømmerstokkene er lagt i baner slik at hestene går rundt i et visst mønster. Først blir barken høvlet av, og så blir flisene høvlet. Det er laget hakk i stokkene, slik at flisa spretter av i avmålte lengder.

Håndverkerne kommer fra Innlandet byggservice i Oppland. De har erfaring med å legge flistak fra andre steder. De dokumenterer underveis, og er glade for å få erfaringer med gammelt håndverk som nesten ikke utføres lenger.

Tømmeret av gran er hogd spesielt for å passe best mulig. Tømmeret bør være rett og med lite kvist. Tømmeret er nylig hogd, for det er lettest å høvle når treverket er ferskt. Flisene som spretter ut etter høvelen er litt fuktige. På Hedemarken ble det ofte brukt gran, fordi det er et vanlig treslag her.

Else ”Sprossa” Rønnevig eier husmannsplassen, og tilbakefører taktekkingen til slik det var før dagens betongstein ble lagt på. Nye flistak er sjeldent i dag, men har vært svært vanlig før. Neste år skal flisa legges på taket. Prosjektet er støttet av Riksantikvaren via fylkeskommunen.

Bjørnar Sørvang stabler flisa på paller

Her stabler Bjørnar Sørvang flisa på paller for lagring. Foto: Agnethe Jovall