Hva skal bussen hete?

Hedmark Trafikk og Opplandstrafikk skal bli ett. Du kan foreslå det nye navnet.
Sist oppdatert 28.03.2019
Buss

Det nye navnet skal tydelig si noe om hvem vi er ovenfor befolkningen, men også internt i kollektivenheten og i Innlandet fylkeskommune.

Fristen for å komme med forslag er 6. mai.

Slik sender du forslag