Hvordan skal morgendagens helsetjenester bygges ?

Hedmark fylkeskommune jakter sammen med Terningen Nettverk og Sykehuset Innlandet løsningen på hvordan morgendagens helsetjenester bør organiseres.
Sist oppdatert 20.04.2018
Egil Utheim, forskningsrådgiver Sykehuset Innlandet, Thomas Breen, fylkesråd Hedmark fylkeskommune, Marit Aralt Skaug, direktør Terningen Nettverk og Ingeborg Hartz, forskningsdirektør Sykehuset Innlandet.
Egil Utheim, forskningsrådgiver Sykehuset Innlandet, Thomas Breen, fylkesråd Hedmark fylkeskommune, Marit Aralt Skaug, direktør Terningen Nettverk og Ingeborg Hartz, forskningsdirektør Sykehuset Innlandet ser alle fram til seminar om morgendagens helsetjenester. Foto: Hedmark fylkeskommune.

Samarbeidstrioen mener dagens helsetjenester ikke er løsningen for morgendagens utfordringer. Derfor håper de seminaret "Innlandet som innovasjonscase for fremtidens helse- og omsorgstjenester" blir et godt bidrag i arbeidet med morgendagens helsetjenester.

- Det snakkes om en eldrebølge, men jeg tror vi må tørre å snakke om at dette ikke er bølge, men en mer permanent endring. Vi blir rett og slett færre til å ta oss av stadig flere som trenger det. Teknologi og flere sykehjemsplasser kan ikke løse det alene. Derfor må vi se på nye måter å organisere og samarbeide på, sier fylkesråd Thomas Breen.

Mer samarbeid

Enkelte kommuner i Innlandet rammes spesielt hardt med en stadig økende eldre befolkning. Når stadig flere vil ha behov for omfattende helse- og omsorgstjenester, vil behovet for samarbeid mellom både kommuner, frivillige og sykehuset øke.

- Kommunene vil ikke klare det vi står overfor alene. Et tett samarbeid og større grad av tjenesteinnovasjon vil bli viktig for at kommuner skal kunne møte utfordringene de neste årene, understreker Marit Aralt Skaug, direktør for Terningen Nettverk.

Utvikler pasientens helsetjeneste

Sykehuset Innlandet, som er medarrangør av seminaret, har nylig vedtatt et framtidig målbilde som beskriver veien mot pasientens helsetjeneste i Innlandet. Her vektlegges samhandling med primærhelsetjenesten i kommunene, prioritering av desentraliserte spesialisthelsetjenester, utvikling av prehospitale tjenester og spesialiserte tilbud med høy kompetanse.

- Økningen i antall eldre er én av de viktigste endringsdriverne i helsesektoren. Det forutsetter nye behandlingsformer og økt samhandling. Parallelt med utviklingen av et framtidsrettet sykehustilbud ønsker vi et tettere samarbeid med kommunene om forskning og innovasjon med, sier Ingeborg Hartz, forskningsdirektør i Sykehuset i Innlandet.

7. mai

Seminaret arrangeres i Terningen Arena 7. mai. Arrangørene mener dette er spesielt midt i blinken for ordførere, rådmenn og helsesjefer i Innlandet.

Mer informasjon med påmeldingslenke finner du på Facebook