Hvordan skal vannet forvaltes?

Hvordan skal myndighetene forvalte vannet der du bor? Alle som ønsker kan komme med innspill innen 30. juni.
Sist oppdatert 09.04.2019
Åkrestrømmen

Vannforvaltningen i Norge skal bidra til beskyttelse og bærekraftig bruk av vannet.

Vannressursen er viktig for alle. Vann er sentralt for blant annet næringsutvikling, badeplasser, biologisk mangfold, friluftsopplevelser og som drikkevann.

Etter vannforskriften skal hver av Norges vannregioner ha en vannforvaltningsplan med miljømål for alt vann i elver, innsjøer, kystvann og grunnvann. Planen skal også ha et tiltaksprogram med forslag til tiltak for å forbedre vannets miljøtilstand, og beskytte mot dårligere tilstand.

Vannforvaltningsplanene som gjelder nå ble godkjent i 2016, og virker ut året 2021. Nå starter arbeidet med å revurdere og oppdatere planene, slik at nye planer skal være klare til å gjennomføres fra årene 2022 til 2027.

Vannregion Glomma

Vannregion Trøndelag