Ingen avklaring om ny vegadministrasjon

Det står ingenting i statsbudsjettet om de økonomiske rammene for oppgavene fylkeskommunen overtar fra Statens vegvesen. – En helt uholdbar situasjon, sier påtroppende fylkesordfører i det nye Innlandet Even Aleksander Hagen.
Sist oppdatert 07.10.2019
Veg med sprukken asfalt.

Hele saken leser du på innlandetfylke.no