Innlandet tar ledertrøya for grønn vekst og utvikling

Prosjektet Bio Valley skal bidra til å få fart på grønn næringsutvikling i Innlandet.
Sist oppdatert 20.06.2019
Thomas Breen, Jon Kristiansen, Kristiane Haug Berg, Engebret Dæhlin og Per-Gunnar Sveen.
Fra venstre: Fylkesråd Thomas Breen, regiondirektør i NHO Innlandet Jon Kristiansen, leder for NCE Heidner Biocluster Kristiane Haug Berg, leder for Norwegian Wood Cluster Engebret Dæhlin og fylkesrådesleder Per-Gunnar Sveen. Foto: Kate Langsethagen

Flere aktører i Innlandet ønsker å snu oljeøkonomien til grønn vekst og utvikling og ta posisjon både nasjonalt og internasjonalt. 

Fylkesrådet i Hedmark har tidligere vedtatt å sette av 10 millioner kroner til å jobbe med bioøkonomi – eller enklere sagt skape mer vekst og utvikling av alt som vokser og gror. 6 millioner av dette skal nå brukes sammen med Oppland fylkeskommune til å sette i gang prosjektet Bio Valley. Fylkesmannen i Innlandet bevilger 2 millioner kroner til prosjektet.

- Vi har jobbet lenge med å skape grønn vekst i både Hedmark og Oppland, og i fjor fikk vi Sintef-rapporten som viser at det er mulig å skape 25.000 nye grønne arbeidsplasser og 20 milliarder i økt omsetning. For å lykkes må vi jobbe tettere sammen både næringslivet og offentlige aktører. BioValley skal sikre det, og ikke minst bidra til at vi skaper en verdens ledende bioøkonomiklynge i Innlandet, sier fylkesrådsleder Per-Gunnar Sveen.

Nye arbeidsplasser

Målet med prosjektet er å være det ledende navet og nettverket for bioøkonomien og bidra til økt verdiskaping og nye arbeidsplasser. Inn i styringsgruppa får man nå blant annet med seg klyngelederne for NCE Heidner Biocluster Kristiane Haug Berg og leder av Norwegian Wood Cluster Engebret Dæhlin, i tillegg til regiondirektør i NHO Innlandet Jon Kristiansen. 

- Vi ser hvordan maritime næringer i flere år har samlet kreftene for å lykkes med å vise potensial og påvirke rammebetingelser for næringsutvikling. Bio Valley blir de grønne ressursenes svar på dette, sier regiondirektør i NHO Innlandet Jon Kristiansen.

- Samtidig som vi skal løse klimautfordringen skal vi skape mange nye jobber de neste tiårene. Innlandets utgangspunkt – med nærhet til ressursene, ren energi, og kompetanse å bygge videre på – gjør at vi er i posisjon til å være selve merkevaren for rene og miljøvennlige produkter. Samtidig som vi opprettholder verdiskapingen, fortsetter Kristiansen

Bygge nettverk

Rapporten fra Sintef viser nettopp at større samhandling mellom etablerte klynger og næringsliv og å bygge nettverk både internt i Innlandet, samt nasjonalt og internasjonalt, er sentralt for lykkes.

- Vi gleder oss til å bidra inn i arbeidet med å løfte bioøkonomien. Vi flere sterke klynger i dag som skal fortsette sitt arbeid, og nå får vi en overbygning som skal bidra til at vi får en bedre koordinering særlig på kommunikasjon og markedsføring av kompetansen og ressursene vi har, sier Kristiane Haug Berg i NCE Heidner Biocluster.

Engebret Dæhlin legger til at Innlandet ofte har manglet muligheter til å vise hva har å tilby, og det er krevende å tiltrekke investorer og kapital hit.

- Det er et mål med dette prosjektet å nettopp vise hvilken posisjon vi har og at vi er det ledende miljøet i Norge på bioøkonomi. Vi må samle oss for å lykkes med å tiltrekke oss de som ønsker å satse på en ny grønn økonomi.

- Blir lagt merke til i Oslo

Thomas Breen har i en årrekke i rollen som fylkesråd for næring jobbet for å styrke bioøkonomiens rolle nasjonalt og internasjonalt. Han overlater nå sin post til fylkesrådsleder Per-Gunnar Sveen.

- Jeg er veldig glad for at vi har fått dette prosjektet på plass før jeg går av, og det er en glede å se at vi har kommet langt i vår satsing. Det blir nå lagt merke til i Oslo den jobben som gjøres i Innlandet, og vi ser at det er flere og flere politikere som ser at Innlandet er viktig for å skape nye arbeidsplasser som er bra for klima og for å sikre norsk økonomi i fremtiden, sier Breen.