Inspirerte hverandre i skaperverkstedet

Hamar katedralskole har investert i et teknologisk treningssenter, noe Valdres videregående skole ble inspirert av da skapermiljøet møttes til erfaringsutveksling.
Sist oppdatert 23.05.2019
Katta teknologiske treningssenter
Tage Rønning, Hamar katedralskole; Siv Anette Mæhlum, Valdres videregående skole; Lars Inge Myhre, Valdres videregående skole; Karl Einar Røste, Dala Makers/Ringsaker videregående skole
Tage Rønning, Hamar katedralskole,  Siv Anette Mæhlum og Lars Inge Myhre, Valdres videregående skole og Karl Einar Røste, Dala Makers/Ringsaker videregående skole ble inspirert av hverandres vyer og tanker om skole og teknologi. Foto: Olav Arne Bjerkelund

- Vi har søkt Udir om midler til innkjøp av utstyr som kan stimulere elever og lærere til å ta i bruk ny teknologi i skolehverdagen. Måten Hamar katedralskole har bygd opp sitt treningssenter på, i nærheten av biblioteket på skolen, virker veldig smart og fornuftig, sier Lars Inge Myhre, avdelingsleder for elektro-, bygg- og TIP-fag ved Valdres videregående skole i Oppland.

Sammen med kollega Siv Anette Mæhlum hadde han tatt turen til Hamar katedralskole og erfaringsutveksling og konferanse med mange andre i skapermiljøet i Hedmark og Oppland.

- Ideen med å ha et treningsrom for både lærere og elever er god. Og så er det lurt å samle utstyret på ette sted og dele på ressursene, sier Mæhlum, til daglig lærer i matematikk og entreprenørskap og bedriftsutvikling.

Et skaperverksted er en vanlig betegnelse på en møteplass eller et verksted hvor man kan skape noe ved hjelp av digitale verktøy. Engelskinspirerte makerspace er også et navn som blir brukt for slike verksted.

Teknogym

Hamar katedralskole har laget sitt eget teknogym, Katta teknologiske treningssenter, først og fremst for eget bruk. Mangeårig lærer Tage Rønning har vært motoren i prosjektet, og nå har dette blitt en teknoarena vegg i vegg med biblioteket.

- Vi har to VR/AR-rom, elektronikklabb, kraftige stasjonære og bærbare PC-er og 3D-printere og laserkuttere. Vi holder åpent ved at elever er med og drifter senteret, sier en engasjert Tage Rønning.

Rønning er opptatt av at elevenes fantasi og kreativitet blir stimulert.

- Her skal det ikke foregå klasseromsundervisning, men elever kan stikke innom for å trene sine kreative muskler, samhandlingsmusklene sine og utforskergenet.  

Fireåringer på skaperverksted 

Erfaringsutvekslingen som samlet et 30-talls deltakere, fikk også høre om Kongsvinger biblioteks satsing på skaperverksted for barn. Her ble det vist eksempler på at barn helt ned i fireårsalderen fikk prøve seg med ny og spennende teknologi.

I Brumunddal finnes det et frittstående og medlemsbasert skaperverksted, Dala Makers, som var vertskap for konferansedagens del 2.

Kartlegger skapermiljøet

Karl Einar Røste er en av drivkreftene bak foreningen, i tillegg til å være lærer ved Ringsaker videregående skole. Han er også leder et kartleggingsprosjekt som Dala Makers har satt i gang for å få en oversikt over skapermiljøene i Hedmark, og delvis i Oppland. Målet er å kunne si noe om hvordan disse miljøene kan vokse og videreutvikle seg.

- Når fireåringer i Kongsvinger allerede har startet, sier det seg selv at vi må utvikle skoler og miljøer hvor disse barna også finner inspirasjon etter hvert som de blir eldre, sier Karl Einar Røste.

Microbit på sjettetrinn

- Vi vet også at såkalt microbit-teknologi snart blir introdusert som tema på sjettetrinn på barneskolen, og da er det viktig at ungdomsskoler og videregående skoler følger opp, legger Røste til.

Kartleggingsprosjektet som Dala Makers gjennomfører, er støttet av både Hedmark fylkeskommune og Ringsaker kommune.