Invitasjon til møter i folkehelseprogrammet

4. juni er det orienteringsmøte om innkomne søknader, og 27. juni er det oppsummeringsmøte vår 2019 og plan for aktiviteter høsten 2019.
Sist oppdatert 03.06.2019

Samarbeidsorganet er invitert til et kort møte 4. juni 2019 klokka 12 om innkomne søknader til folkehelseprogrammet.

Etter møtet vil det bli utarbeidet sak med forslag til innstilling av hvilke kommuner som skal tas inn i programmet i år. Saken vil bli behandlet av Fylkesrådet i vedtaksmøte 24. juni.

Påmelding kan gjøres til folkehelse@hedmark.org – oppgi navn og arbeidssted. Frist for påmelding 3. juni kl. 15.00.

Det inviteres også til møte 27. juni hvor det vil bli gitt informasjon om hvilke kommuner som er tatt inn i Ung4Reg i 2019. I dette møtet vil det bli orientert om en rekke aktiviteter i tilknytning til programmet. Møtet vil være interessant for alle i samarbeidsorganet, men særlig for kommuner som er tatt inn i programmet og for kommuner som vurderer å søke om å delta i programmet fra 2020.

Påmelding kan gjøres til folkehelse@hedmark.org – oppgi navn og arbeidssted. Frist for påmelding 25. juni kl. 15.00

Oppdatert informasjon om Ung4Reg.