Kan Innlandet redde verden?

Kanskje ikke helt alene, men vi vet at vi har løsningene som kreves for å bidra til å nå FNs bærekraftsmål. Jobben med å gjøre det kjent nasjonalt og internasjonalt starter nå.
Sist oppdatert 28.05.2018
Thomas Breen
Thomas Breen og resten av styringsgruppa for bioøkonomistrategien intensiverer arbeidet med å kommunisere at Innlandet er et naturlig kraftsentrum for satsingen på bioøkonomi i Norge. Foto: Kate Langsethagen

Hedmark og Oppland fylkeskommuner ønsker å bidra til å løfte bioøkonomisatsingen i Innlandet og synliggjøre både næringslivet, landbruket og kompetansemiljøenes rolle for å løse utfordringer knyttet til miljøutfordringer og bærekraftig matproduksjon. 

Fylkeskommunene har valgt å søke ekstern bistand i kommunikasjonsbyrået Kruse Larsen til å skrive seg inn på den nasjonale dagsorden, og samtidig synliggjøre Innlandet overfor investorer og samarbeidspartnere. 

Bærekraft og arbeidsplasser

- Nasjonalt er vi avhengig av at det skapes nye løsninger og nye arbeidsplasser innenfor bioøkonomi. Verden er avhengig av bærekraftige løsninger. Det har vi svaret på, sier leder av styringsgruppa for bioøkonomi, fylkesråd Thomas Breen i Hedmark fylkeskommune.

- Vi ser at vi trenger bistand til å synliggjøre dette overfor nasjonale myndigheter, og vi ønsker å bidra til at næringslivet og miljøene i Innlandet gjøres kjent både nasjonalt og internasjonalt. Satsingen skal gi både økt bærekraft og flere arbeidsplasser i Innlandet, understreker Thomas Breen.

- Naturlig å ta en lederrolle

Kruse Larsen ble valgt som leverandør etter en begrenset konkurranse hvor tre tilbydere ble invitert. Tre byråer konkurrerte om å levere tjenester på strategisk kommunikasjon og myndighetskontakt. Avtalen er på 800 000 kroner, og basert på en helhetsvurdering hvor kriteriene løsningsforslag, kompetanse og timepris inngikk, leverte Kruse Larsen det beste tilbudet.

- Kruse Larsen er stolt over at Innlandet ønsker å inngå et samarbeid med oss om gjennomføring av bioøkonomistrategien. Dette er et viktig prosjekt, både regionalt og nasjonalt, som vi har stor tro på. Innlandet er i denne sammenheng en spennende og naturlig region til å ta en lederrolle for bærekraftig bioøkonomi i Norge, sier gründer og daglig leder i Jan-Erik Larsen.

Dette er bioøkonomistrategien

Bioøkonomistrategien for Innlandet 2017-2024 har en visjon om at Innlandet skal bli et ledende kraftsentrum for bærekraftig bioøkonomi i Norge.

Strategien er et samarbeid mellom de to fylkeskommunene og fylkesmennene i de to fylkene.

Bioøkonomistrategi for Innlandet 2017 - 2024.pdf

 

Kontaktperson:

Fylkesråd Thomas Breen (479 75 340)