Kulturarv fra Hedmark digitalt formidlet – i Brussel

Hedmark var sterkt representert da temaet digitalt formidlet kulturarv sto på agendaen i Norway House i Brussel.
Sist oppdatert 13.12.2018
Amund H. Steinbakken og Siw A. Hødnebø Espeland
Amund H. Steinbakken fra Hedmark fylkeskommune og Siw A. Hødnebø Espeland fra Encircle Games presenterte hvordan VR-teknologi kan brukes innen kulturformidling. Foto: Håvard Røste, Hamarregionen utvikling.

CulturalHeritech@NorwayHouse er et samarbeid mellom den norske ambassaden, Osloregionens europakontor, Hedmark fylkeskommune, Hamarregionen regionråd og Munch-museet.  Arrangementet, som ble åpnet av Norges ambassadør til Belgia Ingrid Schulerud, samlet teknologi- og spillutviklere, kulturarbeidere, filmskapere og representanter fra EU-institusjonene.

- Det digitale skiftet påvirker også kultursektoren. Da er det lurt å tenke nytt rundt det å skape nye og kreative møteplasser, sa ambassadør Ingrid Schulerud under åpningen.

Kulturarvåret

2018 er det europeiske kulturarvåret og målet med arrangementet var å skape en arena hvor kulturformidling møter teknologi, kulturforvaltere møter kulturaktører og teknologiselskaper og hvor regionale aktører innen kultur og teknologi møter europeiske aktører innen samme felt.

- Vi håper denne møteplassen skal skape partnerskap som tar kulturformidling til nye høyder, til nytte både for kulturaktørene, publikum, teknologiselskaper og oss forvaltere, sier Rannveig Finsveen, assisterende fylkessjef for internasjonal samarbeid i Hedmark fylkeskommune.

Fokus på digital kulturformidling

Hedmark fylkeskommune ble invitert inn på grunn av sin nye kulturstrategi med fokus på digital kulturformidling, og ikke minst på grunn av erfaring med kulturmobiliseringsprosjekter knyttet til ulike EU-programmer. Fylkeskommunen på sin side koblet igjen på Hamarregionen regionråd.

På Edvard Munchs 155-årsdag 12. desember ble kunstnerens «Solen» vist på forskjellige måter med VR-briller. Amund Steinbakken fra Hedmark fylkeskommune presenterte VR-prosjektet om Hans Børli som er utviklet sammen med Sarepta/Hamar Game Collective, representert ved Catharina Bøhler. Spillkollektivet var også representert med Siw Hødnebø Espeland fra Encircle Games og satsingen på Peer Gynt som dataspill.

Hamarregionen utviklings VR-klynge Vrinn ble presentert av Håvard Røste. Klyngelederen formidlet hvilke muligheter som ligger i VR-/AR-fremtiden.

Vikinger for barn

Det var også en seksjon for prosjekter under arbeid. Arild Halvorsen fra Fabelaktiv i Hamar presenterte «The Voyager – Call of the Vikings». Det er en film om vikingtiden, og det er utviklet et tilhørende dataspill, begge rettet mot bar i alderen 8-12. I dette prosjektet samarbeider Fabelaktiv med selskaper i Tyskland, England og Canada.

Stine Skjæret fra Anno museum presenterte en metode for VR-bruk i kulturformidling som er under utvikling i samarbeid med EON Reality. Målet er å gi besøkende enda bedre opplevelser.

Munch, Løten og Vågå

Deltakerne stiftet også bekjentskap med prosjektet Munch – den nordlige ruten. Prosjektleder Maria Sætersdal Remøe fortalte om hvordan en digital tilnærming kan gjøre Løten og Vågå, henholdsvis Munchs fødested og kommunen hvor farsslekta kommer fra, enda mer attraktiv for publikum som jakter kunstnerens røtter.
 
Arrangementet ble et godt møte mellom teknologi og kultur – hvor kultur- og teknologikrefter knyttet verdifull kontakt med likesinnede i EU og Europa.