Kulturminneplan for Eidskog

Eidskog kommune har vedtatt en tematisk kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer.
Sist oppdatert 04.02.2019

Forslag til hensynssoner blir innarbeidet i kommuneplanen ved rullering.

Kulturminneplanen er underholdende lesning med overskrifter som «Vårt daglige brød», «Fra Vårherre til Lasse Stefanz», «Att og fram» og «Svenskene og vi».

Handlingsdelen legger planer for formidling, skjøtsel, istandsetting med mer.

Les kulturminneplanen