130 deltakere på samling om mat, måltids- og bevegelsesglede

Hedmark fylkeskommune og Fylkesmannen i Hedmark inviterte ansatte i barnehager og SFO for å inspirere og gi tips til hvordan man enkelt kan få til sunn og god mat i en travel hverdag.
Sist oppdatert 18.01.2019
Charlotte Mohn Gaustad demonstrerer enkle retter på samling for barnehageansatte "mat, måltids- og bevegelsesglede" 7.11.18.
Charlotte Mohn Gaustad demonstrerer hvordan barnehageansatte enkelt kan tilbrede smakfulle retter for barna.

Fylkesmannen i Hedmark og Hedmark fylkeskommune inviterte ansatte i barnehager og SFO til fagdag med tema «Mat, måltids- bevegelsesglede» 7. nov. 2018

Program: Mat, måltids- og bevegelsesglede 7. nov.pdf

Barnehagene og SFO er veldig viktige arenaer for barn og unges utvikling og helse, og det er et behov for økt fokus på måltids- og bevegelsesglede.
Samlingen ble fort fulltegnet, og rundt 120 deltakere fra barnehager og sfo’er i Hedmark tok turen til Elverum denne dagen. Deltagerne oppfattet samlingen som veldig nyttig, at her var det mye den enkelte barnehage kunne ta med seg tilbake av praktiske tips, samt teori som kunne bidra til reflektering rundt egen praksis.

Målet med fagdagen var å informere om de nye retningslinjene for mat og måltider som blir lansert i desember, i tillegg til å inspirere og gi tips til hvordan man enkelt kan få til sunn og god mat i barnehagen. Å skape bevegelsesglede var også et av temaene, og her har barnehager og sfo en viktig rolle.

Nye retningslinjer for mat og måltider i barnehagen


De nye retningslinjene ble presentert av Eva Rustad de Brisis fra Helsedirektoratet. Hun sa bl.a. at barnehagene er blitt flinke til å servere frukt og grønnsaker, men at barn fortsatt spiser mindre grønnsaker enn det som er anbefalt. Retningslinjene består av 12 anbefalinger, og henger tett sammen med rammeplan for barnehager. Anbefalingene gir praktiske tips om bl.a. mattilbud, hygiene, lengde på spisepauser osv. Det er også en egen anbefaling om spisemiljøet, som bør fremme helse, mat og måltidsglede, og personalet bør delta aktivt. En håndsopprekning i salen viste at det å delta aktivt i måltidet var noe alle deltakerne allerede gjorde. Norsk senter for mat, helse og fysisk aktivitet (NMHF) holder til i Bergen, og skal bistå barnehager og skoler i arbeid med mat, helse og fysisk aktivitet. Mirjam Kristoffersen fra NMHF gav tips til hvordan en kan jobbe med måltidsaktiviteter i barnehagen, og for eksempel få barn til å smake på nye smaker. Barnehagen er en viktig arena for å utjevne sosiale forskjeller, og gi barn erfaring med ulike matkulturer, smaker og konsistenser. NMHF har en egen nettsiden med tips til aktiviteter og til mat og måltidsaktivitet tilpasset ulike alderstrinn.

Retningslinjer for mat og måltider i barnehagen:

Mat og måltider i barnehagen.pdf

Bevegelsesglede avhenger av situasjon og aktivitet


Gisle Vedvik Tjellaug (NMFH) fortalte om viktigheten av fysisk aktivitet og bevegelsesglede, og viste til forskning som viser at stillesitting øker betraktelig fra barn er 9 år til de er 12 år. Fysisk aktivitet må bygges inn i hverdagen, og aktiv transport er viktig. Barn er forskjellige og vi må tilpasse aktivitetene til det barna liker å gjøre. Han viste at det går an å få til fysisk aktivitet også i urbane miljøer, og deltakerne fikk se en film med barn som hoppet trapper, klatret på statuer og brukte byrommet for lek og aktivitet. –Barn vil klatre opp og hoppe ned, og barn oppfatter elementer i landskapet som funksjoner. -De ser ei sklie der de voksne bare ser en bakke sier Tjellaug.

Hvordan får vi det til?


-Velg råvarer og ikke produkter, sier Charlotte Mohn Gaustad. Hun er utdannet kokk, kjent fra både tv og som kokebokforfatter og har et brennende engasjement for mat i barnehager og sfo. På en liten time demonstrerte hun en rekke enkle matretter som er både sunne og gode. Hun viste en rask og enkel måte å bake sunne, gode og mettende brød på, som er mulig å få til i en travel barnehagehverdag. Planlegging og forberedelser er smart for å få til matlaging selv om uforutsette ting skulle skje.
Hans Christian Johnson, leder på Hamar naturskole, er glødende opptatt av naturen og å få barn ut i naturen. – Vi må være nysgjerrige og undre oss sammen med barna ute i naturen, vi må ned på bakken og se det barna ser. Han viste enkle eksempler og utstyr som kan brukes i barnehagene for å utforske naturen sammen med barn.