Midler til bioøkonomisatsing

Hedmark fylkeskommune gir nesten 3 millioner kroner til 3 prosjekter og aktører som jobber innenfor bioøkonomi.
Sist oppdatert 13.12.2018
Furutrær og skogbunn

Klosser Innovasjon får inntil får 2 millioner kroner til Prosjektet BioSmia 2019. Hovedmålet med prosjektet er å etablere og utvikle markedsdrevne innovasjonsprosjekter innen bioøkonomi. BioSmia skal koble aktører, bidra med kompetanse inn i prosjektene og veilede mot støtteapparatet.

Senteret skal jobbe med innovasjonsprosjekter innen bioøkonomi i en tidlig fase gjennom å innhente og samle ideer og sjekke dem ut. Ideer med potensial tas videre til forstudier og forprosjekter.

BioSmia er organisert som en avdeling i Klosser Innovasjon AS.

Les hele saken: sak 212/18

Midler til klynge

Norwegian Wood Cluster er et utvidet samarbeid i verdikjeden skog, industri og bygg. Klyngen har som mål å skape en internasjonalt ledende næringsklynge for industrielt bærekraftig trebyggeri. Til sammen får klyngen 727 000 kroner hvorav 550 000 kroner skal gå til videreutvikling av klyngen og 177 000 kroner til posisjonering av klyngen.

Norwegian Wood Cluster har 9 eiere: Moelven Industrier ASA, Boligpartner AS, Hunton Fiber AS, Forestia AS, Gausdal Bruvoll SA, Statskog SF, Mjøsen Skog SA, Glommen Skog SA og NTNU.

Les hele saken: sak 182/18

Kompetanse om tre

Tretorget AS får 200 000 kroner til prosjektet Tredrivern. Tredrivern jobber med å legge til rette for å øke bruken av tre i større bygninger. Fylkesrådet skriver i sin vurdering at det er viktig at Tredrivern i 2019 kan videreføre innsatsen sin og sørge for at arbeidet med bevisstgjøring om bruk av tre i bygg fortsetter.

Les hele saken: sak 178/18

Les mer om bioøkonomistrategien for Innlandet