Midler til den kulturelle skolesekken fordelt

Hedmark fylkeskommune har fordelt en drøy million til Den kulturelle skolesekken i grunnskolen for skoleåret 2019-2020.
Sist oppdatert 22.05.2019
Piktogram og symboler for kultur og kulturarbeid - og Den kulturelle skolesekken

Tildelingen for kommende skoleår omfatter 11 prosjekter som skal dele til sammen 1 059 400 kroner:

Silje Eugenie Strande: Kunstvandring 60 000 kroner

Tynset kommune: Barnas verdensdager 50 000 kroner

Fleece & Rouge: Vi møtes igjen 150 000 kroner

Norsk Utvandrermuseum: Min strek vår historie 113 000 kroner

Kunstbanken: Havlyd 160 000 kroner

Widar Aspeli: Klatretall og tryllebokstaver 20 000 kroner

Ringsaker kommune: #minnestasjon 90 000 kroner

Turnékompaniet: Paletten 200 000 kroner

Galleritøysentralen: Fabeldyr – prikker & punkter – skogens dans 66 400 kroner

Fryd scenekunst og formidling: Vær nær 50 000 kroner

Teater Teft: Gjør det 100 000 kroner

 

Prosjektene som får støtte, tilfredsstiller kriteriene om at de skal involvere lokale kunst- og kulturaktører i Hedmark. De retter seg mot elever i grunnskolen, og utvikling av nye tilbud er viktig for å gi elevene varierte og spennende kunst- og kulturopplevelser.

Prosjekttilskuddene kommer fra Norsk Tippings spillemiddelordning, og beløpenes størrelse forutsetter samme budsjett som inneværende år.

 

Den politiske behandlingen av saken finner du her