Midler til kultur

15. mai er fristen for å søke midler til tre ordninger innenfor kulturfeltet.
Sist oppdatert 16.03.2018
Ballettdansere på scene

Generelle kulturmidler: tilskudd til kulturaktiviteter med et regionalt nedslagsfelt.

Scenekunst i Sør-Østerdals- og HamarregionenTilskudd til å heve det kunstneriske nivået på scenekunstproduksjoner og øke fagkompetansen til scenekunstgruppene.

Profesjonell musikk: Tilskuddsordning som skal bidra til utvikling og formidling av musikkproduksjoner i Hedmark.