Midler til omstillingsprosjekter

Omstillingsprosjekter både i Kongsvingerregionen og Elverumregionen får midler fra Hedmark fylkeskommune. Dette skal blant annet bidra til flere arbeidsplasser i regionene.
Sist oppdatert 11.12.2018
Elverum sentrum
Elverumsregionen får midler av fylkeskommunen for blant annet å skaffe flere arbeidsplasser. Foto: Marit Thobiassen Strande

Kongsvingerregionen får 4 millioner kroner. Målet er å styrke arbeidsplassutviklingen og bidra til folkevekst i regionen.

Siden 2008 er det om lag 1200 færre arbeidsplasser i regionen. Gjennom omstillingsprosjektet er det et mål å utvikle 1000 nye arbeidsplasser gjennom nyskaping og innovasjon. Omstillingsprosjektet ble startet opp i 2011, men da bare for Kongsvinger kommune. Fra 2015 gjelder omstillingsprosjektet for hele regionen.

Fylkesrådet sier i sin behandling av saken at de forventer at omstillingsprosjektet samarbeider konstruktivt med andre utviklingsaktører og prosjekter i regionen.

Nye arbeidsplasser

Elverumregionen får 800 000 kroner til sitt omstillingsprosjekt. Prosjektet har allerede fått 1 million kroner av Hedmark fylkeskommune i 2018. I Elverumregionen er omstillingsprosjektet utløst av nedleggelse av flere sentrale virksomheter, som Takeda Nycomed, og dermed er mange arbeidsplasser blitt borte.

Omstillingsprosjektet har blant annet som mål å skaffe 150 nye arbeidsplasser i regionen ved utgangen av 2018.

Programmet fases ut i 2018, men prosjekter som har fått støtte, blir fulgt opp av Elverumregionens Næringsutvikling (ERNU).

I behandlingen av saken sier fylkesrådet at de forventer at aktørene i omstillingsprosjektet utvikler og organiserer eget næringsutviklingsarbeid basert på metodikk og erfaringer fra omstillingsprosjektet.

Sakspapirer

Finn sakspapirer (sak 210/18 og 211/18)