Midt-Østerdal videregående skole legges ned

Fylkesrådet i Hedmark foreslår å legge ned Midt-Østerdal videregående skole fra neste skoleår. Årsaken er for lave elevtall til å opprettholde forsvarlig kvalitativ drift.
Sist oppdatert 25.09.2018

Befolkningsframskrivinger viser en markant nedgang for aldersgruppen 16-18 år i Hedmark, og Fjellregionen er en av regionene der befolkningsutviklingen viser størst nedgang i denne aldersgruppen.

- Tilbudet ved skolen har gradvis blitt redusert på grunn av synkende søkning. I 2008 var det 148 elever ved skolested Koppang, mens det nå er 18 elever. Da er det verken faglig eller økonomisk forsvarlig å opprettholde driften ved skolen, sier fylkesråd Aasa Gjestvang.

Utredet 13-årig skoleløp

Hedmark fylkeskommune og Stor-Elvdal kommune har utredet muligheten for samordning av 13-årig skoleløp på Koppang. Konklusjonen av denne utredningen er en omforent forståelse av at kommunal drift ikke er gjennomførbart.

- Jeg synes det er utrolig synd å innse at det ble for få elever for å få til 13-årig skoleløp. Jeg hadde et oppriktig håp om at dette skulle gå bra, men jeg har forståelse for at man faglig og økonomisk sett ser at det blir for utfordrende med så lite elevgrunnlag, sier ordfører i Stor-Elvdal Terje A. Hoffstad.

Dette skoleåret er det ingen elever fra Åmot eller Rendalen, og ifølge Hoffstad blir grunnlaget i Stor-Elvdal for lite til å fylle skolen alene.

Tilbudet på Nordstumoen videreføres som en avdeling under Storsteigen videregående skole i Alvdal.

Ansatte skal ivaretas

Det er 39 ansatte på Midt-Østerdal videregående skole i ulike stillingsstørrelser. Noen av de ansatte på Koppang jobber også på Nordstumoen. Fylkeskommunen vil søke å finne løsninger i andre stillinger for de ansatte som blir overtallig. Ansatte som blir berørt skal ivaretas på en ryddig og ordentlig måte.

For kommunen betyr nedleggelsen av skolen tap av viktige kompetansearbeidsplasser. Fylkesrådet vil tilby Stor-Elvdal kommune en omstillingspakke på 7 millioner kroner til utbetaling i 2018. Det inkluderer husleie for resterende avtaleperiode på cirka 4,6 millioner kroner. Beløpet dekkes av fylkeskommunens omstillingsfond. På den måten kan kommunen få økt handlingsrom til nødvendige tiltak i en omstillingsperiode.

Saken skal behandles endelig i Hedmark fylkesting 23. oktober.

Les hele saksutredningen.pdf

Fakta om Midt-Østerdal videregående skole

  • Avdeling Koppang ble etablert som videregående skole i 1978.
  • Avdeling Nordstumoen har vært skole siden 1950-tallet. Hedmark fylkeskommune overtok i 1992.
  • Skolestedene ble slått sammen i 2004.