Millionkompensasjon til idrettsanlegg i Hedmark

23 lag og foreninger i Hedmark fikk nær 12,8 millioner kroner i momskompensasjon for idrettsanlegg ved 2019-tildelingen.
Sist oppdatert 17.07.2019
Lotteri- og stiftelsestilsynets signatur/logo

Til sammen 27 tiltak fikk 12 761 729 kroner i momskompensasjon, noe som betyr 100 prosent kompensasjon. Utbyggingen av disse anleggene representerer en totalkostnad på drøye 88 millioner kroner. 

De fleste av disse anleggene har også fått tildelt spillemidler.

Det er Lotteri- og stiftelsestilsynet som tar imot og behandler søknadene fra idrettslagene. På landsbasis ble det utbetalt 271,3 millioner kroner i kompensasjon til anlegg som til sammen kostet 1,83 milliarder kroner.

Utbyggingen av disse anleggene representerer en totalkostnad på drøye 88 millioner kroner.

2019-Momskompensasjon ved bygging av idrettsanlegg i Hedmark.pdf

 

Ytterligere informasjon finnes på Lotteri- og stiftelsestilsynets hjemmesider