Mindreforbruk på 76 millioner kroner

Hedmark fylkeskommune hadde et regnskapsmessig mindreforbruk (overskudd) på 76 millioner kroner i 2018.
Sist oppdatert 18.02.2019
Avlagt årsregnskap 2018 for Hedmark fylkeskommune

Regnskapet ble avlagt 15. februar og er nå sendt til revisjon.
Netto driftsresultat lå på oppunder 258 millioner kroner. Det tilsvarer rundt 8 prosent av driftsinntektene for 2018.

- Det er viktig med god økonomisk styring, og det mener jeg at vi har, sier fylkesrådsleder Per-Gunnar Sveen.

Han sier god økonomistyring er en god inngang til sammenslåingen med Oppland.
- Det har vært besparelser i enheter og virksomheter. I tillegg har både høyere skatteinngang og lavere pensjonsutgifter enn budsjettert virket inn på resultatet, sier Per-Gunnar Sveen.
 
Fylkestinget får regnskapet til behandling og godkjenning i april.