Minus 100 i Hedmark

Hedmark opplevde en nedgang i folketallet i løpet av årets tre første måneder.
Sist oppdatert 23.05.2018
Ungdom

En nedgang på 100 innbyggere gir et folketall på 196 866 pr. 1 april 2018. Nabofylket Oppland opplevde en svakere nedgang (-30) og er bokført med 189 840 innbyggere ifølge tallene fra SSB.

Ringsaker øker

Mens fylkets største kommune Ringsaker fikk en vekst på 56 innbyggere, opplevde den største byen Hamar en nedgang på 15 innbyggere. Tallene pr. 1 april er henholdsvis 34 207 og 30 915.

Opp og ned

De andre store kommunene i fylket har disse tallene ved målingen: Elverum kommune 21 143 (+20), Stange kommune 20 688 (+42) og Kongsvinger 17 878 (-56).
De andre kommunene som måtte tåle stor nedgang, var Grue (-55) og Åmot (-39).

Passerte 5,3 millioner

Tallene for hele landet viser en økning på 7159 innbyggere. Det vil si at folketallet i Norge pr. 1. april 5 302 778.

Lenke til SSBs tabell som viser befolkningsendringer i hele landet, fylker og kommuner.