Mjøsbyen skal gjøre regionen mer konkurransedyktig og attraktiv

Mjøsbyen er et samarbeid om en felles areal- og transportstrategi for kommuner rundt Mjøsa. Samarbeidet skal bidra til å utvikle regionen til en mer konkurransedyktig og bærekraftig region med attraktive og levende byer og tettsteder.
Sist oppdatert 19.11.2018
Skibladner på Mjøsa med logoen til Mjøsbyen

Her kan du se hva politikere i Innlandet ønsker at samarbeidet om Mjøsbyen skal føre til:

Mjøsbyen er et samarbeid om felles areal- og transportstrategi for området rundt Mjøsa og omfatter geografisk i alt 10 kommuner i Hedmark og Oppland: Lillehammer, Ringsaker, Hamar, Stange, Elverum, Gjøvik, Østre og Vestre Toten, Øyer og Løten.

I tillegg til disse 10 kommunene er Hedmark og Oppland fylkeskommuner, Fylkesmannen i begge fylker, Jernbanedirektoratet og Statens vegvesen involvert i samarbeidet om strategien.

Samarbeidet skal bidra til å utvikle regionen til en mer konkurransedyktig og bærekraftig region med attraktive og levende byer og tettsteder. Det er et ønske å tilrettelegge for et godt og miljøvennlig transportsystem som kan knytte regionen tettere sammen, og bidra til at flere reiser kollektivt, sykler og går.

Hovedmålene til Mjøsbyen:

  • Utvikle Mjøsbyregionen til en mer konkurransedyktig og bærekraftig region.
  • Utvikle Mjøsbyregionen til et mer attraktivt og funksjonelt bo- og arbeidsmarked.
  • Transportsystemet skal knytte den flerkjernete regionen bedre sammen, til resten av landet og med grensekryssende linker.
  • Strategien skal legge vekt på arealeffektiv og universell knutepunktutvikling som bidrar til enkle overganger mellom transportmidler, sykkel og gange.
  • Strategien skal bidra til å oppfylle målet om klimanøytralitet innen 2025 (Oppland)/2030 (Hedmark)

Strategien skal vedtas i fylkestingene juni 2019.

Prosjektet har egent nettsted: www.mjosbyen.no

Du kan også følge prosjektet på Facebook: www.facebook.com/mjosbyen