Mjøstårnet får Treprisen for Innlandet

Mjøstårnet og Arthur Buchardt er tildelt Treprisen for Innlandet 2019.
Sist oppdatert 09.04.2019
Even Aleksander Hagen, Arthur Buchardt og Arnfinn Nergård
Arthur Buchardt (i midten) mottok Treprisen for Innlandet 2019 i forbindelse med fellesnemndas samling tirsdag kveld. Til venstre fylkesordfører i Oppland Even Aleksander Hagen, til høyre fylkesordfører i Hedmark Arnfinn Nergård.

Prisen ble delt ut på Fagernes tirsdag kveld, i forbindelse med samlinga til fellesnemnda for Innlandet.

Banebrytende bruk av tre

Ifølge prisens statutter skal Treprisen tildeles personer, organisasjoner, institusjoner eller bedrifter i Hedmark og Oppland som gjennom sin virksomhet har bidratt til økt interesse for anvendelse av bruk av tre og trevirke.

I utvelgelsen vektlegges følgende kriterier:

  • At kandidaten representerer noe banebrytende innenfor trebransjen i vid forstand
  • At kandidaten har gjort en innsats som skaper respekt og annerkjennelse i markedet, fag- miljøet og hos folk flest
  • At kandidatens innsats representerer et verdifullt bidrag til å stimulere til interesse for og anvendelse av tre, og ved dette kan bidra til rekruttering av ungdom inn i utdannings-institusjoner, bedrifter, organisasjoner m.m. hvor bruken av tre står sentralt
  • At kandidaten gjennom anvendelsen av råstoffet generelt vektlegger miljøkrav i hele verdikjeden fra stubbe til sluttbruker.

Verdens høyeste

Treprisen for Innlandet 2019 tildeles Mjøstårnet ved byggherre AB Invest AS.

Det er i tre, det er lokale råvarer, det er lokal fagkunnskap, det er lokal investor, det er 85,4 meter høyt og det er verdens høyeste. 

Mjøstårnet har vært nominert til prisen flere ganger, både på planstadiet og under byggingen. "Nå er Mjøstårnet åpnet og er uten tvil verdt en trepris. Dette er et prosjekt som fyller statuttene til prisen på en svært solid måte", uttaler juryen, og sier videre:

"Mjøstårnet er et fyrtårn, ikke bare å se på, men når det gjelder mulighetene for å bygge store og høye bygg i tre. Det at man har investorer som er villig til å satse og har tro på vårt råstoff og våre fagfolk har stor betydning. Dette vil vise veien for flere i årene som kommer. Det er viktig at markante personer går foran, og vi ser nå at flere kommer etter i Innlandet og i resten av landet.

Ikke minst er slike prosjekter viktig for å bryte ned myter knyttet til store bygg i tre, og den dokumentasjon som foreligger er svært verdifull for framtidig utvikling av trebygg."

Innovasjon og nyskaping

Juryen skriver videre i sin begrunnelse:

"Treprisen for Innlandet er delt ut åtte ganger tidligere. Det har i denne perioden vært en gledelig utvikling i antall kvalifiserte kandidater. Det viser at bruk av tre får en stadig større relevans.

Spesielt gledelig er det å se at innovasjonsgraden innen bruk av tre i bygg er stor og stadig økende. Dette har vært et fokusområde i Bioøkonomistrategien for Innlandet.

Årets vinner er et lysende eksempel på hvordan naturressurser, næringsliv og kompetanse fra Innlandet kombinert med krevende kunder nasjonalt, kan bidra til innovasjon og nyskaping. En historie som startet med OL på Lillehammer hvor grenser måtte flyttes for å bygge OL-anlegg i fornybare materialer - tre. Det som da ble til Vikingskipet, OL-amfi, Håkons Hall og Gardermoen, ble etter hvert til lange bruer og høye hus. Tre har fått et betydelig større bruksområde."