Møte om mikroplast skapte engasjement

11. mars inviterte Hedmark fylkeskommune og fylkesmannen i Innlandet til åpent møte om mikroplast i Mjøsa. 70 engasjerte deltakere møtte opp.
Sist oppdatert 13.03.2019
Mjøsa med Skibladner i horisonten

Sammen med fylkesmannen i Innlandet arrangerte Hedmark fylkeskommune det åpne møtet i fylkestingssalen på Hamar der også NIVA, Vassdragsforbundet for Mjøsa med tilløpselver og HIAS bidro med Innledninger.

- Dette er åpenbart et tema som engasjerer og som det er viktig å få kunnskap og fakta om slik at vi sammen kan finne gode løsninger, sier fylkesråd for samferdsel og miljø Anne Karin Torp Adolfsen.

NIVA har nylig kommet med en rapport som viser funn av mikroplast ved alle de undersøkte stedene i Mjøsa. Femunden ble i prosjektet brukt som referansesjø. Rapporten finner du her.

- Miljøutfordringer løser ingen alene, men alle kan være med å bidra til å redusere bruken av plast – både privatpersoner og næringslivet, sier Adolfsen.

Møtet ble strømmet direkte - her kan du se møtet i opptak 

Under kan du se nærmere på innledningene som ble holdt på det åpne møtet:

Fylkesmannen - Mikroplastmøte i Hamar.pdf 

HIAS - Fakta om vårt drikkevann.pdf  

NIVA - Mikroplast.pdf

Vassdragsforbundet - Mikroplastmøte i Hamar.pdf