Nær 1 millioner kroner til videreutvikling av arrangementer

5 større arrangementer i Hedmark får til sammen 936 000 kroner til videreutvikling. Liv i Leiren i Kongsvinger er ett av arrangementene som får midler.
Sist oppdatert 21.03.2019
Soldater i gammeldags uniform og damer i gammeldagse kostymer.
Liv i Leiren i Kongsvinger får 250 000 kroner sammen med arrangementet Junikveld i Eidskog. Foto: Kongsvinger museum

 - Vi støtter videreutvikling av flere viktige arrangementer i hele fylket. Disse håper vi skal gi en effekt for både reiseliv og næringsliv ellers. Det er også vektlagt at arrangementene i stor grad er basert på frivillighet, sier fylkesrådsleder Per-Gunnar Sveen.

 

Disse får støtte
ArrangementRegionSum
Barnas Verdensdager Fjellregionen 200 000
Liv i Leiren / Junikveld Kongsvingerregionen 250 000
Birkebeinerspelet Hamarregionen 246 000
Festspillene i Elverum Sør-Østerdal 200 000
Bigdepride / Morodalsfestivalen Kongsvingerregionen 40 000

Kriteriene for støtteordningen er at søknaden omfatter videreutvikling av et større arrangement. Det skal være en engangsstøtte. Arrangementet skal gi ringvirkninger for reiseliv, næringsutvikling, bostedsattraktivitet og frivillig engasjement.

Saken ble vedtatt i fylkesrådets møte mandag.

Sakspapirer (sak 37/19)