Nær 400 000 kroner til landbrukskompetanse

Kornskole, Ammeku – kurs for damer, arena for unge bønder og bedriftsklynge for produksjon av grønnsaker, bær og honning får høstens kompetansemidler til landbruket.
Sist oppdatert 02.12.2019
Korn og blå himmel

Hedmark fylkeskommune har ansvaret for å tildele midler satt av i jordbruksavtalen til kompetanseutvikling i landbruket. I år er det ulike tiltak som kan bidra til rekruttering og styrke satsingen på bioøkonomi som er prioritert.

- Landbruket er en helt sentral næring i det grønne skiftet, og dette er fire prosjekter som vil bidra til kompetanseheving og rekruttering i årene som kommer. Det er ingen tvil om at det er økende kompetansekrav i landbruket og at dette er en næring som er i endring. Det er fire veldig ulike prosjekter, men samtidig er alle opptatt av å bygge gode nettverk innen næringa og sikre fremtidig kompetanse, sier fylkesrådsleder Per-Gunnar Sveen.

Disse prosjektene får støtte

Arena for unge bønder: I denne runden med tildelinger er det et prosjekt som retter seg mot unge og nye bønder i Trysil som stikker med den største delen av kaka. Prosjektet får 195 000 kroner.  Jordbruksyrket kan være ensomt og krever kompetanse på mange ulike områder. Prosjektet som Trysil nå setter i gang, skal bidra til at de som skal ta over eller nettopp har tatt over en landbrukseiendom får både faglig påfyll og får møte andre i samme situasjon.

Kornskole for Sør-Østerdalen får 68 000 kroner. Hensikten er å øke kunnskapen om korndyrking for bønder i Elverum, Stor-Elvdal og Åmot kommuner. 

Ammeku - kurs for damer får 60 000 kroner. Tyr-Innlandet står bak kurset som både skal bidra til kompetanseheving, men også til et varig og godt nettverk for damer som er interessert i ammeku. I tillegg skal det også bidra til å heve kvaliteten og produksjonen av på storfekjøtt.

I Odalen ønsker de å satse på bær, honning og grønnsaksproduksjon som tilleggsnæringer. Odal Næringshage får 75 000 kroner for å starte en bedriftsklynge for bønder som ønsker å satse på dette.

Saken ble vedtatt i fylkesrådets møte 2. desember.

Sakspapirer (sak 188/19)