Nasjonal konferanse om levende steder

Hvordan kan vi legge til rette for et godt liv i by og bygd? Det skal diskuteres på en nasjonal konferanse i Lillehammer 6. og 7. november.
Sist oppdatert 11.10.2018

Konferansen er særlig rettet mot utvikling av de mindre byene, tettstedene og bygdene.

Målgruppe er ansatte i kommuner, fylkeskommuner, statlige etater, private firma, FoU-miljøer og politikere, studenter, frivillige aktører og andre interesserte.

Arrangør er Hedmark og Oppland fylkeskommuner sammen med Forum for stedsutvikling.

Sted: Lillehammer kino.

Påmeldingsfrist er 23. oktober

Program og påmelding