Ny fylkeskommunal satsing på musikk i Innlandet

Telemarksforskning har på oppdrag fra Hedmark og Oppland fylkeskommuner sett på hvordan musikksatsingen bør organiseres. De anbefaler en ordning etter modell av Teater Innlandet.
Sist oppdatert 21.06.2018
Hender spiller piano

Telemarksforskning foreslår navnet Musikk i Innlandet (MI) for den nye ordningen.

De foreslår at MI ledes av en kunstnerisk leder og et knustnerisk råd, som begge sitter på åremål. Disse skal ha vide fullmakter og ansvar.

Fylkestinget i den nye fylkeskommunen oppnevner et styre, som både leder og råd skal svare til.

MI skal ha vedtekter som skikrer fylkeskommunens politiske interesser.

Den økonimiske rammen foreslår Telemarksforskning bør være 20 millioner kroner per år.

Organisasjonsmodell bør være fylkeskommunalt foretak, ifølge forskerne.

Telemarksforskning mener modellen bør kunne gi økte jobbmuligheter til musikere, samt at den gir muligheter for musikere bosatt i både by og periferi. Modellen har også potensial for tett samarbeid med kulturlivet i fylkene, og med gode muligheter for samarbeid mellom profesjonelle og amatører. Ordningen vil bidra til publikumsutvikling og utvikling av scene- og arrangørnettverk. Modellen er åpen for alle musikksjangere.

Telemarksforskning har også belyst tre andre alternativer: orkestermodellen, fondsmodellen og arrangørmodellen.

Rapporten skal opp til politisk behandling i løpet av høsten 2018.

En høysang for Innlandet. Rapport.pdf