Nye forkjørsveger i Løten, Ringsaker og Stange

De kommende ukene skal flere fylkesveger i Løten, Ringsaker og Stange skiltes som forkjørsveger.
Sist oppdatert 07.09.2018
Skiltet forkjørsveg og fylkesveg 222
Fylkesveg 222 er delvis forkjørsveg gjennom Hamar. Nå skal enda flere fylkesveger skiltes som forkjørsveger. Foto: Olav Arne Bjerkelund

Dette er en del av et landsomfattende prosjekt, og de neste årene vil det samme skje med en rekke veger i alle kommuner i Hedmark. Med disse endringene vil trafikkmønsteret på norske veger bli tilnærmet likt det som er tilfelle i resten av Norden og Vest-Europa for øvrig.

Færre ulykker

- Erfaringer fra veger som tidligere er gjort om til forkjørsveger, viser at antallet ulykker og personskader går ned. Særlig gjelder dette fotgjengerulykker. Det er viktige momenter i denne sammenhengen, sier rådgiver Lena Helset i Statens vegvesen.

Hun er sentral i arbeidet med gjennomgangen av vegnettet i Hedmark med tanke på endringen. I gjennomgangen som blir gjort, legges det blant annet vekt på trafikkmengde, ulykker, kollektivtrafikk og andel turisttrafikk- eksempelvis veger i områder som Sjusjøen, Trysilfjellet og Helgøya.

- Vær obs!

- Økt trafikksikkerhet og fremkommelighet er de viktigste målene for oss på fylkesvegene. Vegnett som er selvforklarende og logisk er bra.  Jeg forstår at det er vanskelig å vite hvem som eier veien du kjører på og hvilket nummer den har. Dersom du bor i Ringsaker, Stange eller Løten, må du derfor være ekstra oppmerksom framover – sjekke skiltingen ekstra nøye, oppfordrer Anne Karin Torp Adolfsen, fylkesråd for samferdsel i Hedmark fylkeskommune.

De nye forkjørsvegene

Løten: Fv. 115, fv. 151, fv. 153, fv. 158, fv. 161, fv. 162, fv. 164, fv. 165, fv. 167.

Ringsaker: Fv. 2, fv. 19, fv. 35, fv. 51, fv. 52, fv. 91, fv. 97, fv. 213.

Stange: Fv. 191, fv. 195, fv. 200, fv. 203, fv. 220, fv. 222, fv. 228, fv. 231, fv. 234, fv. 235, fv. 236, fv. 237, fv. 239, fv. 241.