Øker egenandelen på Trygt hjem-ordningen

Fra 20. mars vil egenandelen for ungdom som benytter seg av tilbudet Trygt hjem være 69 kroner. I helligdager øker egenandelen til 100 kroner.
Sist oppdatert 12.03.2018
folkemengde foran scene

I tillegg endres målgruppa fra 15-22 til 15-21 år.

Endringene ble vedtatt i Hedmark trafikksikkerhetsutvalg og er gjort i samarbeid med Taxi Hedmark og Ungdommens fylkesting. Ungdommens fylkesting var enig i både endring av målgruppe og økningen fra 50 til 69 kroner i vanlig helg. De var derimot uenig i egenandel på 100 kroner på røde dager.

Bakgrunnen for å revidere retningslinjene er at veldig mange bruker ordningen. Økt bruk har ført til store overskridelser på budsjettet både i 2016 og 2017.

Med unntak av en periode på to år, 2011-2013, har egenandelen vært 50 kroner siden ordningen ble etablert som et prøveprosjekt våren 2004.

Trygt hjem-ordningen ble lansert som et trafikksikkerhetstiltak for ungdom. Tanken er at ungdom skal kunne delta i sosiale aktiviteter uten å være avhengig av uerfarne sjåfører eller piratordninger.

- Tallet på ungdomsulykker i trafikken er halvert de senere årene, også i Hedmark. Trygt hjem er ett av tiltakene som er satt i verk for å oppnå dette resultatet. Ordningen et trygt og billig alternativ for å komme hjem fra fest i helger og høytider, uten å måtte ty til uerfarne sjåfører eller piratløsninger. Vi håper at foresatte vil bidra og at ungdommen sjøl fortsatt vil benytte ordningen, sier leder i Hedmark trafikksikkerhetsutvalg Gunn Randi Fjæstad.