Ønsker å være et synlig mobbeombud

Anni Rogstad er på plass som Hedmarks første mobbeombud. Hun håper å bli kontaktet av dem som trenger henne.
Sist oppdatert 05.10.2018
Anni Rogstad
Anni Rogstad er Hedmarks første mobbeombud. Foto: Marit Thobiassen Strande

- For meg er det viktig å være mye ute i barnehager og på skoler for å spre kunnskap om mobbing og på den måten bidra til å øke kompetansen blant de ansatte, sier Anni Rogstad.

Hele skoleløpet

Hun skal jobbe spesielt mot barnehager og grunnskolen, men også mot videregående skole i samarbeid med elev- og lærlingombudet.

- Jeg ønsker å fokusere på barnehage og småskoletrinnet, for her er det jobbet mindre med temaet mobbing enn på de andre skoletrinnene, sier Rogstad.

Jobbe med mobbesaker

I tillegg til forebyggende arbeid håper hun å bli kontaktet hvis noen trenger hjelp i forbindelse med mobbesaker. Alle i hele utdanningsløpet fra barnehage og ut videregående opplæring kan ta kontakt. Det kan være ansatte, foresatte eller eleven/barnet selv som tar kontakt.

Mobbeombudet kan være en samarbeidspartner for å avklare hva mobbing er, avdekke mobbing, iverksette tiltak for å stoppe mobbing og videre oppfølging av mobbesaker.

Anni Rogstad har jobbet mange år i både barnehage og skole. Hun har videreutdanning i spesialpedagogikk og veiledning og har dessuten en mastergrad i tilpasset opplæring.

Mer informasjon om mobbeombudet.