Ønsker "superklynge" for helse

Hedmark fylkeskommune inviterer kommuner, Sykehuset Innlandet og frivillig sektor til å være med å etablere landets beste klynge for tjenesteinnovasjon innen helse og omsorg.
Sist oppdatert 16.05.2018
Thomas Breen
Fylkesråd Thomas Breen lanserte tanken om en felles klynge på et seminar om Innlandet som innovasjonscase i regi av Terningen Nettverk, Hedmark fylkeskommune og Sykehuset Innlandet. Foto: Kate Langsethagen

- Det haster, for eldrebølgen vil treffe Innlandet først, sier fylkesråd Thomas Breen.

Klyngen skal bidra til bedre løsninger og mer tjenesteinnovasjon i Innlandet. Breen mener fylkeskommunen kan bidra økonomisk hvis kommuner, sykehuset og frivillige sektor i Innlandet blir med på et spleiselag og et forpliktende samarbeid.

- Slik situasjonen er i dag, er det for mange kommuner som sitter og klekker ut ideer alene og kjøper IKT-tjenester til millioner av kroner som kanskje ikke dekker behovene innbyggeren har. Får vi til et miljø og et nettverk, vil det bidra til bedre tjenester og bedre økonomi, men da må vi forene kreftene, mener Breen.

Innlandet vil nemlig merke eldrebølgen først, og flere kommuner i Hedmark har en utvikling i befolkning der det blir flere eldre enn det er hender til å yte omsorg.

Tjenesteinnovasjon

Breen lanserte tanken om en felles klynge på et seminar om Innlandet som innovasjonscase i regi av Terningen Nettverk, Hedmark fylkeskommune og Sykehuset Innlandet i forrige uke.

- Vi ser også at det er en form for «kommunekannibalisme» der man byr over hverandre for å få tak i sykepleiere. Det kan ikke fortsette, og skal vi løse utfordringen vi står overfor, så må det tjenesteinnovasjon til. Det vet vi alle sammen, men det er på tide å gjøre noe med det, uttrykker han.

Breen mener at å skape et nettverk gjennom å bygge videre på Terningen Nettverk vil bidra til å løse dette, men at kommunen med sine behov og utfordringer må få en tydeligere plass i klyngen.

- Helst bør klyngen bli så sterk at vi sammen kan utvikle både bestillerkompetanse og tiltrekke oss kommersielle aktører som vil teste ut nye løsninger sammen med oss. Kommuner som er framoverlente og bruker moderne teknologi og metoder vil ha et fortrinn i kampen om arbeidskraft. Det vil også bidra til bedre tjenester for befolkningen og sette pasienten i sentrum sier han og fortsetter:

- Alle er opptatt av å sette pasienten i sentrum, men vi blir likevel så opptatt av hva vi selv driver med at vi ikke klarer det. Det er et paradoks at vi hadde dialyse i Folldalen på 80-tallet, mens i dag må pasienten slite seg ut på å reise flere dager i uka til Elverum.

Tettere samarbeid

En klynge vil også bidra til tettere samarbeid mellom aktørene og løsninger som innbyggere og bruker har behov for.

- Vi vet også at Sykehuset Innlandet skal desentralisere flere oppgaver i forbindelse med morgendagens helsetjenester, da bør de også ha ei klynge å samhandle med slik at både oppgaveløsninger og nye måter å tenke på kan foregå uten at det skal være risiko for dårligere kvalitet for pasientene.

Breen mener man i Innlandet kan bygge landets beste utviklingsklynge for morgendagens helse og omsorgstjenester hvis man klarer å forene kreftene.

- Men da bør vi i felleskap finansiere 8 – 12 årsverk som jobber for løsninger vi alle kan ta i bruk, uttaler han.