Ordførere erklærer at de vil jobbe hardere for klima og miljø

50 ordførere i samarbeidsalliansen Osloregionen har signert en ordførererklæring om å være ledende hovedstadsregion på miljø og klima i Europa.
Sist oppdatert 19.02.2019
Raymond Johansen snakker til mange ordførere
Ordførererklæringen ble underskrevet på Oslo rådhus i forbindelse med Osloregionens utviklingskonferanse BEST2019. Konferansen ble åpnet av byrådsleder i Oslo og styreleder i Osloregionen, Raymond Johansen. Det er varaordfører i Hedmark, Gunn Randi Fjæstad (med rødt skjerf), som har skrevet under erklæringen på Hedmarks vegne. Foto: Stine Østby

Hedmark fylkeskommune har også skrevet under på erklæringen.

- Vi undertegner denne erklæringen fordi klima og miljø er viktig for oss, og fordi vi må tenke bærekraft i alt vi gjør. Hedmark fylkeskommune har et mål om være klimanøytral innen 2030. I tillegg til å jobbe med egen virksomhet, satser vi på mye på bioøkonomi, sier fylkesrådsleder Per-Gunnar Sveen.

10-punktsliste med tiltak

I erklæringen presenterer ordførerne en tiltaksliste som de oppfordrer kommuner og fylkeskommuner i regionen til å gjennomføre. Blant tiltakene er å utvikle attraktive byer og tettsteder etter prinsipper for kompakt og miljøvennlig stedsutvikling, utvikle lokale transportsystemer som fremmer byutvikling og mating mot jernbanen i de regionale knutepunktene og å arbeide for økt materialgjenvinning, gjenbruk, sortering og øke verdiskaping fra avfallsressurser.

Ordførerne erklærer også at de skal arbeide for å fremme regionens grønne næringer som bidrar til løsninger lokalt, nasjonalt og internasjonalt.

- Vårt viktigste bidrag for klimaet er å skape arbeidsplasser og næring av det som lever, vokser og gror.  De siste to årene har vi satt av over 100 millioner for å stimulere næringslivet i Hedmark til å skape flere grønne arbeidsplasser som vil bidra positiv til klimaregnskapet, sier Sveen.

Klimagassutslipp må reduseres

Bakgrunnen for erklæringen er en rapport fra FNs klimapanel som ble lagt fram i oktober 2018. Den viser at verdens klimagassutslipp må reduseres med 40-50 prosent innen 2030 for å begrense den globale oppvarmingen til 1,5 grader.

I 2016 sto Osloregionen for 25 prosent av de totale klimagassutslippene i Norge og 50 prosent av de nasjonale utslippene innen vegtrafikk.

Samarbeidsalliansen Osloregionen er et strategisk samarbeid som omfatter 83 kommuner og 5 fylkeskommuner, inkludert Hedmark og Oppland. Gjennom fylkesovergripende strategier ønsker kommuner og fylkeskommuner i Osloregionen å understøtte utvikling av en mer internasjonalt konkurransedyktig hovedstadsregion, innenfor rammene av en bærekraftig utvikling.

Osloregionens ordførererklæring om miljø og klima.pdf