Penger til rekruttering og kompetanseheving i landbruket

Bondens Marked får 350 000 kroner til rekruttering av flere lokale produsenter. Nord-Odal kommune får 74 000 kroner til kompetanseheving for bønder i sørfylket.
Sist oppdatert 18.02.2019
Traktor på et jorde

For å rekruttere flere lokale produsenter til Bondens Marked, ønsker de å starte en mentorordning. Mentorene skal oppsøke aktuelle produsenter og motivere dem til å bli med og informere om mulighetene. Dessuten skal mentorene drive opplæring og følge opp produsentene. Mentorene skal være erfarne dyktige og motiverte produsenter som ønsker å dele erfaringene sine med nye produsenter.

Det er en økt interesse for lokal mat, noe som gjenspeiler seg i økende omsetning på Bondens Marked.

Fylkesrådet bevilger 350 000 kroner til satsingen i Bondens Marked i Innlandet med en tidsbegrensning på 2 år.

Les hele saken (sak nr. 15/19)

Også bønder i sørfylket får midler. Nord-Odal kommune har søkt om penger til et prosjekt som handler om å heve kompetansen hos bønder i hele regionen.

Kompetansehevingen skal foregå gjennom møter der ulike temaer blir tatt opp. Formålet med møtene er å forbedre økonomien og øke sikkerheten i landbruket. Temaene vil være for eksempel om eiendomsoverdragelse mellom generasjoner, hvordan man får mest ut av jorda og hvordan man får mest ut av fjøset.

Målet er at bøndene gjennom prosjektet skal få økt kunnskap og at dette skal føre til økt verdiskaping i landbruket.

Les hele saken (sak nr. 17/19)