Plan- og bygningslovkonferanse 2018

Plan- og bygningslovkonferansen for kommunene i Hedmark legges til Radisson Blu Resort Trysil den 16. - 17. oktober 2018. Sett av tidspunktet i kalenderen.
Sist oppdatert 25.06.2018
Tidligere PBL-konferanse i Trysil - befaring

Plan- og bygningslovkonferansen for kommunene i Hedmark legges til Radisson Blu Resort Trysil den 16. - 17. oktober 2018.

Konferansen er primært for plan- og byggesaksbehandlere i kommuner, men også politikere, utbyggere og andre regionale myndigheter er velkommen til å delta. Målet med konferansen er å gi deltakerne oppdatert kunnskap innenfor plan- og byggesaksfeltet og legge til rette for nettverksbygging.

Notèr tidspunktet i kalenderen og kom gjerne med innspill til tema og foredragsholdere. Påmelding og endelig program vil bli lagt ut etter sommerferien.

Kontakt Jolanta Alhaug i Hedmark fylkeskommune ved evt. spørsmål. Tlf. 62 54 44 20, jolanta.alhaug@hedmark.org.