Program for høstmøtet

20. og 21. oktober er det høstmøte i Ungdommens fylkesting i Elverum.
Sist oppdatert 15.10.2018

Møtet varer fra kl 10.00 lørdag til ca. kl 15.00 søndag.

Sted er Scandic Elgstua i Elverum.

Lørdag drøfter vi sakene, søndag fatter vi vedtak i de samme sakene.
Vi setter også av tid til å bli kjent. 

Antrekk til middagen lørdag: Kjole/dress. 

Det er forventet at alle deltar på alt - fra dere kommer og til dere reiser hjem.

Lørdag

09.30 | Matbit

10.00 | Åpning
Hva er Ungdommens fylkesting? Og hvordan gjennomfører vi møtene våre?

Sak 20/18 Konstituering av møtet

Sak 21/18 Orienteringssaker:

  • Siden sist
  • Spørretime med fylkesrådet Anne Karin Torp Adolfsen, fylkesråd for samferdsel
  • Presentasjon av prosjektleder Innlandet fylkeskommune Tron Bamrud
  • Presentasjon av nytt mobbeombud Hedmark Anni Rogstad

12.00 | Lunsj 

13.00 | Saksbehandling

  • Årsmelding UFT
  • Revidering prinsipprogram 2019-2020
  • Revidering av Handlingsprogram for UFT 2019-2020

 16.00 | Komitearbeid - hver komite har sitt program: (fra ca kl. 16.00)

  • Komite for kultur og kompetanse: kulturkortet
  • Komite for samferdsel, miljø og overordnet planlegging: kollektivtransport
  • Komite for økonomi, eiendom og regionalt samarbeid: bind- og tampongautomater

17.00 | Møteslutt

19.00 | Middag

Sosialt opplegg

Søndag

08.00 | Frokost

09.00 | Møtestart                 

Sak 22/18 Behandling årsmelding UFT

Sak 23/18 Behandling prinsipprogram 2019-2020

Sak 24/18 Behandling Handlingsprogram for UFT 2019-2020

12.00 | Lunsj     

Sak 25/18 Uttalelser 

Sak 26/18 Valg

15.00 | Møteslutt

Mulighet for å ta en liten matbit før avreise eller ta med noe på veien.  

Wraps pluss mineralvann.

Last ned programmet for høstmøtet 2018.pdf

Her finner du sakene