Prosjekter for 117 millioner tatt i bruk

Åpningen av to nye rundkjøringer på fylkesveg 222 i Hamar var etterlengtet – og til glede for gående og syklende, busser og biler.
Sist oppdatert 28.09.2018
Buss og bil i rundkjøring på fylkesveg 222 Stangevegen
Ny rundkjøring, oppgradert skysstasjon, sykkelparkering med tak og tilrettelegging for myke trafikanter er noen av fordelene med utbyggingen i Stangevegen. Foto: Olav Arne Bjerkelund

- Endelig! Med disse prosjektene har vi bedret trafikksikkerheten og fremkommeligheten i Hamar. Det er ekstra stas at anleggene har fått tilrettelegging for både gående, syklende, buss og bil. Det er et steg i riktig retning, sa fylkesråd for samferdsel Anne Karin Torp Adolfsen i sin hilsen da rundkjøringene ble åpnet fredag 28. september.


Rundkjøringen i Furnesvegen/Ringgata ble tatt i bruk allerede for fire uker siden, mens rundkjøringen ved Hamar skysstasjon i krysset Stangevegen/Grønnegata ble fullt ut tatt i bruk på den offisielle åpningsdagen.


90 fylkeskommunale millioner

Prosjektene som har resultert i to nye rundkjøringene på fylkesveg 222 gjennom Hamar, har til sammen kostet rundt 117 millioner kroner. I den summen inngår også Hias/Hamar kommunes utbedringer av vann- og avløpsnettverket.
For Hedmark fylkeskommunes del har bidraget vært oppunder 90 millioner kroner av totalkostnaden.

Tålmodige naboer og trafikanter

Avdelingsdirektør Aud Riseng i Statens vegvesen er også godt fornøyd med sluttresultatet.
- Begge prosjektene er forbilledlig ferdigstilt innenfor tidsrammen. De har gitt alle trafikantgrupper økt framkommelighet og trafikksikkerhet, sier Riseng, som roser naboer og trafikantene for tålmodigheten i anleggsperioden og de to hovedentreprenørene Åge Haverstad og Dobloug for vel utførte oppdrag.

Tilrettelagt for kollektivtrafikk

For Hedmark Trafikk gir spesielt utbedringene ved skysstasjonen og rundkjøringen Stangevegen/Grønnegata positive utslag.
- Nå er det bedre tilrettelagt for bussene også, som igjen er positivt for våre passasjerer. Det at vi har fått busslommer i Stangevegen, gjør at busser eksempelvis til og fra Stange slipper å kjøre innom selve skysstasjonen. Det er besparende for alle, sier en fornøyd Arne Fredheim, direktør i Hedmark Trafikk.

Fylkesråd Anne Karin Torp Adolfsen og varaordfører i Hamar Knut Fangberget klipper snor.

Fylkesråd Anne Karin Torp Adolfsen og varaordfører i Hamar Knut Fangberget sto for den offisielle åpningen i Stangevegen. Foto: Olav Arne Bjerkelund