Prøysens barndomshjem fredet

Riksantikvaren har fredet husmannsplassen Prøysen.
Sist oppdatert 03.12.2018
Ringsaker-ordfører Anita Ihle Steen med fredningsdokument, sammen med riksantikvar Hanna Geiran og Elin Prøysen foran Prøysenstua.
Ringsaker-ordfører Anita Ihle Steen med fredningsdokumentet, sammen med riksantikvar Hanna Geiran og Elin Prøysen foran Prøysenstua. Foto: Tore Lahn.

Kulturminneavdelinga i Hedmark fylkeskommune leverte forslaget til fredning, med beskrivelser og bestemmelser, til Riksantikvaren i vår. Fredag 30 november ble fredningsdokumentet overrakt eierne av og bygninger og arealer, Ringsaker kommune ved ordfører Anita Ihle Steen og Hjelmstad gård ved Ole Johan Hjelmstad.

Det var nyutnevnt riksantikvar Hanna Geiran som sto for overrekkelsen under fredningsarrangement på Prøysenhuset. Det var taler av statssekretær Sveinung Rotevatn, fylkesrådsleder Per Gunnar Sveen, ordfører Anita Ihle Steen, riksantikvar Hanna Geiran og Alf Prøysens datter Elin Prøysen.

Det var musikalske innslag ved Knut Anders Sørum. Inviterte gjester fikk også et besøk i Prøysenstua, der Hogne Moe fra Prøysenhuset og Tore Lahn fra Hedmark fylkeskommune orienterte om stua og om fredningen.

Bakgrunnen for fredningen av Prøysen er plassens kulturhistoriske verdi både som en representativ husmannsplass slik den var på 1920-tallet, og som Alf Prøysens barndomshjem. Som fredet etter kulturminneloven er både stua og de andre bygningene på plassen, sammen med tun, hage, noe slåttemark og en bit av Prestvegen, sikret bevaring for framtida.

Prøysenhuset driver sin formidling av både dikteren og husmannsplassen fra sitt nye publikumsbygg rett ved siden av Prøysen, og sørger for at de kulturminneverdiene bli tatt godt vare på og presentert for de mange besøkende på best mulig måte.