Rapport om arbeidet med næringsutvikling 2018 lagt fram for fylkestinget

Rapporten viser stor aktivitet og gode resultater av arbeidet med næringsutvikling i Hedmark.
Sist oppdatert 26.06.2019
Bilde fra toppen av Tronfjell, mennesker som går bortover en vei, steinete landskap, radiomast bortest mot toppen.
Utkikkspunktet på Tronfjell i Nord-Østerdal var ett av prosjekta som fikk tilskudd fra fylkeskommunen i 2018. Foto: Espen Køhn.

I rapporten kan du lese om hva som er gjort for å oppfylle de forskjellige delmåla for næringsutvikling, og hvordan dette påvirker utviklinga i Hedmark.

Rapporten kan du lese her:Fylkestingsrapport om næringsutvikling 2018.pdf

Figuren under viser sammenhengen mellom delmål og hovedmål, og arbeidet som gjøres med næringsutvikling i Hedmark: