Regional plan for kompetanse og arbeidskraft på høring

Planen skal være et redskap for kompetanseutvikling, rekruttering og videreutvikling av arbeids- og næringslivet i Hedmark.
Sist oppdatert 26.06.2018
To ungdommer ser i en bok

Høringsfrist er 7. september.

Den regionale planen skal bidra til å styrke fylkeskommunens samfunnsutviklerrolle innen kompetansepolitikken.

Den vil også være et grunnlag for en tettere og mer forpliktende samhandling mellom fylkeskommunen, kommuner, regional stat, kompetansemiljøer, arbeidslivsaktører og frivillig sektor om de viktigste satsingsområdene for kompetanseutvikling i Hedmark.

Felles ambisjoner, gode samhandlingsprosesser og sambruk av ressurser og virkemidler vil være suksessfaktorer i oppfølging av planen.

Høringsutkast og mer informasjon