Rekordantall elever fullførte videregående opplæring

76,1 prosent av elevene som startet videregående opplæring i Hedmark i 2013 har fullført og bestått etter 5 år.
Sist oppdatert 17.06.2019
Ungdommer i klasserom

Det er en økning på 1,8 prosentpoeng fra 2012-kullet og det beste resultatet noensinne i Hedmark. 

Fylkesråd for videregående opplæring i Hedmark Aasa Gjestvang er veldig fornøyd med det gode resultatet.

- Det jeg er mest fornøyd med er den formidable framgangen vi har hatt siden 2007. Da lå vi på 62,6 prosent, og det var ikke til å leve med, sier Gjestvang.

Det var i 2007 hun ble fylkesråd for videregående opplæring.

- Har lykkes med strategien

Gjestvang er også fornøyd med at fylkestinget og fylkesrådet har klart å være et samlende lag i utøvelsen av skolepolitikken.

- Vi har lykkes med strategien hardt arbeid pluss forskningsbaserte tiltak, sier fylkesråden.

Hedmark ligger også 0,8 prosentpoeng over landsgjennomsnittet for 2013-kullet, som er 75,3 prosent. Oppland ligger litt under landsgjennomsnittet med 74 prosent.

Det er høyest grad av gjennomføring på studieforberedende med 89,7 prosent for 2013-kullet, mens tallene for yrkesfag er 66,5 prosent.

Alle løfter resultatet

Både gutter og jenter på studieforberedende og yrkesfaglige utdanningsretninger har bedre gjennomføringsprosent i Hedmark sammenlignet med resten av landet. Dette betyr at alle kategorier av elever er med og løfter resultatet i Hedmark.

Det er også en betydelig økning i andelen elever som fullfører og består videregående opplæring på normert tid. Det betyr at flere elever gjennomfører et planlagt utdanningsløp uten opphold og omvalg.

2013-kullet i Hedmark har lavere grunnskolepoengsum enn landsgjennomsnittet. De gode resultatene betyr at skolebidraget, altså skolenes innsats for å løfte elevene, er høyt. Dette bekreftes også i skolebidragsindikatoren til Utdanningsdirektoratet.

Aasa Gjestvang lover at det gode resultatet skal markeres ute på skolene, men hvordan det skal foregå og om de rekker det før ferien, er ikke avklart.

Undersøkelsen gjennomføres av Statistisk sentralbyrå.