Reparerer skader på fv. 24

I løpet av høsten vil det bli utført asfaltlapping på fylkesveg 24 mellom Gata i Vallset og Uthuskrysset i Stange.
Sist oppdatert 21.08.2018
Veg med sprukken asfalt.

På denne strekningen skal det gjennomføres større utbedringer de neste årene. På enkelte punkter har det imidlertig oppstått så store setningsskader at det er nødvendig med tiltak nå.

- Fylkesveg 24 er en av våre viktigste fylkesveger. Nå rettes enkelte skadepunkter opp, men jeg ser fram til at vi skal gjennomføre større utbedringer melleom Gata og Uthuskrysset de neste årene, sier fylkesråd for samferdsel Anne Karin Torp Adolfsen.

Det er Statens vegvesen som forvalter vedlikeholdet av fylkesvegene på vegne av Hedmark fylkeskommune.