Såkornfondet er klar for å investere

Såkornfondet etablert av Hedmark fylkeskommune og Sparebankstiftelsen Hedmark har fått forvalter og styre på plass. Nå er fondet klar for å investere i gode bedrifter.
Sist oppdatert 08.11.2018
Thomas Breen, Erik Tønnesen og Tore Anstein Dobloug
Fylkesråd Thomas Breen, managing partner i Skagerak Maturo Erik Tønnessen og direktør i Sparebankstiftelsen Hedmark Tore Anstein Dobloug er strålende fornøyd med at såkornfondet First Seed er virksom fra fredag 9. november. Foto. Marit Thobiassen Strande

Skagerak Maturo er valgt som forvalter, mens Kari Olrud Moen blir styreleder i såkornfondet First Seed.

Skagerak Maturo forvalter i dag to andre nasjonale såkornfond.

- Skagerak er ett av de beste forvaltermiljøene innen sitt segment i landet. De har levert svært gode resultater over tid. Dessuten har de erfaring med å jobbe i en desentralisert struktur, noe som har vært viktig for oss, sier direktør i Sparebankstiftelsen Tore Anstein Dobloug.

Lokalkontor på Hamar

Hovedkontoret til Skagerak Maturo ligger i Kristiansand, men de vil etablere kontor på Hamar og ansette en forvalter som skal være det lokale kontaktpunktet.

- Når vi investerer i en bedrift, blir vi eier, og som eier tilbyr vi vår kompetanse. Vi skal snakke med daglig leder en gang i uka. Da er det viktig å være i nærheten av bedriften, sier managing partner i Skagerak Maturo, Erik Tønnesen.

8-10 bedrifter

Fondet har som målsetting å investere i 8-10 bedrifter. Skagerak Maturo vil bruke mye tid i starten på å sjekke ut mulige kandidater, men bedrifter kan også ta kontakt med dem.

- Vi gjør en grundig jobb, vi jobber i 6-12 måneder før vi gjør en investering. Som hovedregel skal det også være en medinvestor. Dessuten ønsker vi at gründeren også skal investere i sin egen bedrift, selv om det kanskje ikke er snakk om så store summer, sier Tønnesen.

Han understreker at det er et trangt nåløye å komme igjennom.

- De bedriftene vi skal investere i skal ha internasjonale ambisjoner. Dessuten ønsker vi å investere i personer vi ser har kompetanse. Ofte er menneskene viktigere enn selve ideen, sier han.

Styret

Når forvalteren mener en bedrift er moden for investering, er det styret som skal ta den endelige beslutningen. Styret har i sum lang erfaring med denne type investeringer.

I tillegg til leder Kari Olrud Moen, består styret av Thomas Falck, Anne Worsøe, Ståle Løvbukten og Birgit Aasgaard Jenssen. 

- Trenger kultur for risiko

Målet er alltid å selge seg ut av bedriften med fortjeneste. Fortjenesten skal gå inn i fondet igjen og investeres i nye bedrifter.

Etter at etableringen av såkornfondet ble kjent i juni, har både Sparebankstiftelsen og Hedmark fylkeskommune blitt kontaktet av interesserte bedrifter.

- Det er mange som står og tripper, sier fylkesråd Thomas Breen.

Han tror etableringen av fondet vil ha stor betydning for næringslivet i Hedmark – og ikke minst kulturen.

- Vi må få en kultur for å tørre å ta risiko, sier Breen.

Fakta

Såkornfondet er på 100 millioner kroner.

Kriteriene som må oppfylles for å få midler fra fondet er blant annet at bedriften er i en prosjektfase eller tidlig etableringsfase og de må ha forretningsadresse eller hovedvirksomhet i Hedmark.

Fondet skal ikke være bransjespesifikt og det er politisk uavhengig.

Dessuten må bedriften ha et markeds- og vekstpotensial.