Samarbeid og psykisk helse på folkehelsekonferansen

Hvorfor er det så vanskelig å være fornøyd med seg selv? Psykisk helse var ett av hovedtemaene på folkehelsekonferansen i Hedmark.
Sist oppdatert 23.04.2018
Bilder av Iram Haq på storskjerm
Iram Haq fortalte åpenhjertig om forsøket på å finne sin egen vei i en tokulturell oppvekst. Hun avsluttet foredraget med å dele levereglene sine som blant annet innbefatter: Ikke lete etter bekreftelse utenfra, lære å like meg selv og våge å sette grenser. Foto: Marit Thobiassen Strande

Psykisk helse er 1 av 7 strategiområder som foreslås prioritert i folkehelsestrategien som skal vedtas av fylkestinget i juni.

På dag to av folkehelsekonferansen, som ble arrangert i Hamar i midten av april, var psykisk helse hovedtema.

Misfornøyd med seg selv

Fredrik Lauritzen og Bo Lindblad fra Antidoping Norge snakket om hvor vanskelig det er å velge bort doping hvis det er en del av treningskulturen, men de understreket også at de aller fleste ungdommer trener uten å dope seg. I tillegg kan presset om å se bra ut friste noen til å bruke doping for å oppnå "idealkroppen" fortere. En undersøkelse viser nemlig at 51 prosent av ungdom er misfornøyd med egen kropp.

Fredrik Lauritzen, Bo Lindblad og Ingrid Lauvdal på scenen i Hamar teater

Ingrid Lauvdal takker Fredrik Lauritzen og Bo Lindblad fra Antidoping Norge for innlegget om doping. Hedmark fylkeskommune har inngått et samarbeidsprosjekt med Antidoping Norge, og Bo Lindblad reiser rundt på de videregående skolene for å informere om bivirkningene ved doping. Foto: Marit Thobiassen Strande

Iram Haq på scenen

Filmregissør Iram Haq fortalte om sin oppvekst i Norge, og hvordan hun måtte finne sin egen vei mellom to kulturer – den norske og den pakistanske. Hun har nylig laget filmen «Hva vil folk si», som har mange likhetstrekk med hennes eget liv.

Andre foredragsholdere var etnolog Per Hvamstad, forfatter Linnéa Myhre og Karen Tømte fra Biblo Tøyen.

Samarbeid

Tema for første dag av folkehelsekonferansen var nye former for samarbeid. Blant foredragsholderne var professor John Ashton, som snakket om WHO-prosjektet Healthy Cities, et tverrsektorielt samarbeid om utvikling av helsefremmende byer.

Arkitekt Randi Augenstein fortalte om etableringen av et bærekraftig bofellesskap i Stavanger og biologiprofessor Dag O. Hessen snakket om de biologiske mekanismene som gjør oss disponert for samarbeid. Håvard Røste og Elin Festøy snakket begge om temaer innenfor VR-teknologi (VR - virtual reality).

Ny folkehelsestrategi

Målet med folkehelsekonferansen er å bidra med inspirasjon og økt kunnskap om hva som påvirker befolkningens helse og å være en nyttig møteplass for alle som er opptatt av folkehelse i Hedmark. Folkehelsekonferansen er koblet mot folkehelsestrategien som tar utgangspunkt i fylkeskommunens mål om bedre folkehelse og reduserte sosiale forskjeller.

Forslag til Folkehelsestrategi 2018-22 ble sendt ut på høring, og det kom inn 23 høringsinnspill. I tillegg har fylkeskommunen hatt tre høringskonferanser i høringsperioden, i Tynset, Hamar og Kongsvinger. Folkehelsestrategien skal vedtas i fylkestinget i juni.