Samarbeider for å få flere til å ta buss

Hedmark Trafikk ønsker å inngå samarbeidsavtaler med bedrifter for å få flere til å ta buss. Hedmark fylkeskommune er første samarbeidsbedrift.
Sist oppdatert 12.02.2019
Cathrine Glomsvoll og Anne Karin Torp Adolfsen
Markedssjef i Hedmark Trafikk Cathrine Glomsvoll og fylkesråd Anne Karin Torp Adolfsen.

Mandag sto representanter fra Hedmark Trafikk i resepsjonen på fylkeshuset i Hamar for å informere de ansatte om busstilbudet. I tillegg hadde de med Innlandskortet påfylt med 100 kroner som ble delt ut til de ansatte som ønsket det.

Hedmark Trafikk og Hedmark fylkeskommune har inngått en samarbeidsavtale der målsettingen er å få flere til å ta bussen til og fra jobb. Dette er den første samarbeidsavtalen av flere Hedmark Trafikk håper å få landet i løpet av året.

- Vi har en liste over bedrifter vi skal kontakte, men bedrifter som er interessert kan også ta kontakt med oss, sier markedssjef i Hedmark Trafikk Cathrine Glomsvoll.

Miljøgevinst

Fylkesråd for samferdsel Anne Karin Torp Adolfsen er glad for at Hedmark fylkeskommune er første bedrift ut.

- Hvis man som bedrift kan bidra til å få folk over fra bil til buss er vi jo med på å kutte utslipp. En buss tilsvarer 50 biler, sier Adolfsen.

Avtalen handler først og fremst om å ta buss til og fra jobb.

- Men hvis man først har begynt med å ta buss til jobb, velger man kanskje også bussen i andre sammenhenger også, tror fylkesråden.

Informasjon og konkurranse

Å gjøre busstilbudet kjent for sine ansatte, er ett av de tiltakene en samarbeidsbedrift forplikter seg til gjennom denne avtalen. Det kan være informasjon på intranett, plakater eller informasjon på skjermer. På skjermer i resepsjonen på fylkeshuset informeres det om busstilbudet i sanntid – altså hvor lenge det er til neste buss går.

Hedmark Trafikk forplikter seg til å ha stand hos bedriften 3 ganger i året der de blant annet deler ut Innlandskortet.

På slutten av året blir en ansatt trukket ut som vinner av gratis periodebillett i et halvt år.

Fakta om Hedmark Trafikk

Hedmark Trafikk er et fylkeskommunalt foretak.

Foretaket har overordnet ansvar for ruteplanlegging og markedsføring av kollektivtilbudet i Hedmark fylke.

Hedmark Trafikk